LSŠA narių informacija. Suaugusiųjų švietėjai ir skaitmeninės kompetencijos – neatsiejama.

Džiaugiamės galėdami pasidalinti LSŠA nario Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro informacija apie jų vykdyto projekto „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“ rezultatus.

Skaitmeninė kompetencija yra labai svarbi norint integruotis į šiuolaikinę ir ateities visuomenę, tad šios kompetencijos tobulinimo mokymai sulaukė didelio suaugusiųjų švietėjų susidomėjimo.

Suaugusiųjų švietėjams svarbu tobulinti skaitmenines kompetencijas.

Įgyvendindami tarptautinį projektą „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas“  partneriai iš Lietuvos ir Nyderlandų pagal drauge parengtą programą, skirtą suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimui, vykdė praktinius mokymus suaugusiųjų švietėjams „Skaitmeninės priemonės ir metodai, kaip padaryti patrauklų suaugusiųjų besimokančiųjų nuotolinį mokymąsi“.

Mokymų turinys apėmė naują programos medžiagą, daugialypės terpės pavyzdžius, interaktyvias internetines veiklas, vertinimą. Daugiau informacijos apie įgyvendintą projektą, jo rezultatus ir parengtus leidinius suaugusiųjų švietėjams https://mmlsc.lt/projektu_naujienos/suaugusiuju-svietejai-ir-skaitmenines-kompetencijos-neatsiejama/

Marijampoles_Meiles_Luksienes_svietimo_centras adult_educators_digital

Projektą „Suaugusiųjų švietėjų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas/ Adult educators digital competencies development“ Nr. 2021-1-LT01-KA210-ADU-000034937 buvo finansuojamas pagal ES programą „Erasmus+“.

Mar 2, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes