Mobilumų vizitai = tobulėjimas

Mūsų Asociacija toliau įgyvendina akredituotos konsorciumo mobilumų organizatoriaus funkcijas (akreditacijos Nr. 2020-1-LT01-KA120-ADU-094716, projekto aprašymas).
Pirmiesiems trejiems metams sutelkėme konsorciumą iš penkių įstaigų ir organizacijų (LSŠA, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras, Marijampolės trečio amžiaus universitetas, Šakių trečio amžiaus universitetas, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“). Šiam laikotarpiui užsibrėžėme gilinti andragoginio meistriškumo, nuotolinio/hibridinio bei įtraukaus mokymo(si) kompetencijas. Akreditacijos planui įgyveninti Asociacija dvejus metus teikė paraišką finansavimui, kuri ir 2021 metais, ir 2022 metais buvo patenkinta. Taigi galėjome vykdyti įsipareigojimus.

Šių metų pavasarį tęsdama 2021 – 2022 metais pradėtą LSŠA organizavo tris mobilumo vizitus.

Darbo stebėjimo vizitą Vokietijos Saksonijos žemės liaudies mokyklų sąjungoje (SVV), kuris vyko 2023 m. birželio 5 -7 d., pagal projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-ADU-000056873.
Lankydamasi SVV grupė sužinojo, kad liaudies mokyklų istorija skaičiuoja jau 100 metų, kad puoselėti tokių mokyklų tinklą labai svarbu, nes tokios mokyklos – antras šansas mokytis ir erdvė laisvai tobulėti. Susitikimuose su SVV vadovais ir darbuotojais bei trijų liaudies mokyklų, SVV narių, atstovais (direktoriais, fakultetų vadovais, dėstytojais) nagrinėjome tvarumo, įtraukties ir skaitmeninių įgūdžių bei nuotolinio/mišraus mokymosi temas, stebėjome projektinio darbo epizodus.

Darbo stebėjimo įspūdžiai suguls į artimiausio „Savišvietos“ leidinio puslapius, o pirmieji vaizdai iš vizito yra čia:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=652806020220752&set=pcb.652807113553976

mobilumo_projektas_1

Mokymosi kursus  „Ugdomasis vadovavimas kaip profesinio tubulėjimo šaltinis“ (Slovėnija, 2023 m. liepos 3-8 d., pagal projektą Nr.2021-1-LT01-KA121-ADU-000005959). Įkvėpta mokymų ir bendravimo  atmosferos LSŠA Valdybos narė  Renata Jankevičienė aprašė  mobilumo vizito patirtį „Epale“ platformoje LSŠA gilina andragogų ugdomojo vadovavimo gebėjimus

mobilumo_projektas_2

Trumpus įrašus iš mokymų galima rasti FB įrašuose:
https://www.facebook.com/photo?fbid=664591275708893&set=pcb.664593339042020
ir
https://www.facebook.com/photo/?fbid=611287804446372&set=pcb.611288387779647

Kviestinio eksperto – Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijos direktorės Sarmite Pilate – vizitą (2023 m. birželio 28 -30 d. pagal projektą Nr.2021-1-LT01-KA121-ADU-000005959). Kolegė iš Latvijos susitiko ir diskutavo su LSŠA valdybos nariais dėl tolesnio abiejų Asociacijų bendradarbiavimo, aptarė bendrai įgyvendintus projektus ir pateiktas paraiškas naujiems projektams, vedė praktinį užsiėmimą Baltijos šalių andragogų vasaros mokykloje, aktyviai dalyvavo projekto „SoJust“ pristatymo veiklose ir jų reflektavime.

mobilumo_projektas_3

Projektus dalinai finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.
Informaciją parengė dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA projektinės veiklos ekspertė
Nuotraukos autorės ir projekto dalyvių. Nuotraukos naudojamos dalyviams sutikus.

Jul 21, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes