Mokėjimo mokytis festivalio dienoraštis

Penkias dienas Hanoveryje vyko tikras mokėjimo mokytis festivalis – taip drąsiai galima pavadinti mokymosi renginį, vykusį Stephanstift‘o suaugusiųjų mokymo centre. Jame dalyvavo 19 suaugusiųjų švietėjų iš Lietuvos, Ispanijos, Vokietijos ir Estijos.

Renginyje būsimieji mokėjimo mokytis patarėjai (tutoriai) ruošėsi būsimai veiklai: detaliai susipažino su projekto tikslais ir numatomais rezultatais, išbandė virtualų mokėjimo mokytis klausimyną ir mokėsi, kaip jį naudoti dirbant su savo besimokančiais, aptarė strategijas mokėjimui mokytis stiprinti ir išbandė metodus.

Visa mokymų programa iš anksto buvo pasidalinta tarp projekto partnerių, kiekvienas įnešė indėlį tokiais būdais ir metodais, kokie jam atrodė tinkamiausi.

Mokėjimo mokytis rekomendacijose mokymuisi gerinti itin rekomenduojama rašyti mokymosi dienoraštį. Mokymosi renginio dienoraštis atrodė taip (skaitykite toliau).

Pirmadienis: pažintys.

Kolegos vokiečiai savaitę pradėjo nuo išsamaus dalyvių susipažinimo ir pasirengimo visos savaitės darbui ties mokėjimo mokytis tema. Įvairiais aktyviais metodais pasikeitėme informacija apie savo profesinę veiklą, laisvalaikio praleidimo būdus, ankstesnio mokymosi patirtį.

mokejimas_mokytis_1 mokejimas_mokytis_2

Popietinėje dalyje išbandėme virtualus mokėjimo instrumentą: atlikę testą gavome automatiškai sugeneruotas rekomendacijas, kaip stiprinti silpniausius mokėjimo mokytis gebėjimus. Sužinojome, kad netgi labai patyrę andragogai turi mokėjimo mokytis spragų.

Paskutinėje sesijoje susipažinome su besimokančiųjų mokymosi stiliais pagal VARK klasifikaciją, aptarėme būdūs, kaip andragogas turėtų dirbti su kiekvieno stiliaus mokiniais.

Antradienis: atradimai.

Šią dieną lietuvaičiai pradėjome „Rytinės arbatėlės‘ metodu, kuris priminė praėjusios dienos įspūdžius ir sužadino dalyvių energiją. Vėliau mūsų Arūnas detaliai pristatė projektą; jo idėją, atsiradimo istoriją, metodologiją, mokėjimo mokytis kompetenciją sudarančias dalis, partnerių bendradarbiavimą kuriant virtualų instrumentą.

Pertraukėlės metu aplankėme Stephansstift‘ profesinio mokymo centre, kuriame socialinių ir atsilikimo mokymesi problemų turintys jauni suaugusieji rengiami profesinei veiklai automobilių remonto, sodininkystės, meno, viešojo maitinimo ir pan. srityse.

Popietine dalimi pradėjo išsamus atskirų mokėjimo mokytis kompetencijos sudėtinių dalių (subkompetencijų) nagrinėjimas. Apie motyvaciją ir pasitikėjimą savimi kalbėjo ir metodus jos gilinimui demonstravo kolegos iš Ispanijos.

mokejimas_mokytis_3Partneriai iš Estijos aptarė laiko valdymo charakteristikas. Mažesnėse grupelėse piešėme asmeninę „Laiko picą“, aptarėme, kaip atrodo mūsų dienos ritmas. Antrojoje užduoties dalyje grupelei, virtusioje „šeima“ teko suderinti individualias „laiko picas“ taip, kad būtų galima įterpti dar vieną veiklą į ir taip užimtą dienotvarkę.

Trečiadienis: grupė galia!

Rytinę sesiją kolegos iš Estijos pradėjo dalyvių aktyvinimu. Dirbdami poromis, nekalbėdami ir kitaip nebendraudami, turėjome „susitarti“, kaip nupešti tam tikrus vaizdus (namą, medį ir šunį) ir kaip piešinį pavadinti. Piešinį piešėme vienu rašikliu, bet dviem rankom: savo ir partnerio!

Informacijos organizavimo galimybės buvo aptartos teoriškai ir išbandytos praktiškai. Išsiaiškinę informacijos klasifikavimo principus atlikome Stephansstif‘o mokymo centro „inventorizaciją“: skaičiavome ir klasifikavome šviestuvus, suolus bei kėdes, paveikslus, gėles ir informacinius stendus.

mokejimas_mokytis_4

Vadovaujant andragogams ir Lietuvos nacionalinėse grupėse aptarėme ankstesnio mokymosi refleksijos supratimą: kodėl ji svarbi, kaip padeda mokytis esamuoju laiku, kokie patirties dalykai trukdo mokytis, kaip besimokantieji gali įveikti trukdžius ir panaudoti teigiamus dalykus, kaip patarėjas (tutorius) gali padėti mokiniams.

mokejimas_mokytis_5

Mokymosi grupėje temą pristatė Ispanijos partneriai, įtraukdami dalyvius į žaismingą užduotį, kuri parodė, kad grupės darbas duoda geresnius rezultatus nei individualus.

Ketvirtadienis: jūsų tarnas tutorius.

Rytą prasidėjome pratimu „Vieniša sala“, skirtu komandai telkti: visiems dalyviams stovint ant apkloto reikėjo apklotą apversti kita puse – nenulipant ir nesikalbant!

mokejimas_mokytis_6

mokejimas_mokytis_7

Ši diena buvo skirta tutoriaus vaidmeniui, užduotims ir savybėms. Daug laiko skirėme aiškinimuisi, kaip tutorius gali padėti mokiniams naudoti projekte kuriamą virtualų mokėjimo mokytis įsivertinimo ir tobulinimosi instrumentą. Nacionalinėse komandose gilinomės į virtualaus instrumento pateikiamas rekomendacijas ir teikėme pavyzdžius, kaip konkrečiai galėtume tas rekomendacijas aptarti su konsultuojamu mokiniu.

Popietinėje dalyje tobulinome savo komunikacijos gebėjimus. Vokiečių partneriai organizavo dalyvių praktinį susipažinimą su keturiomis komunikacijos teorijomis, kurių žinojimas gali palengvinti tutoriaus bendravimą su konsultuojamuoju. Išbandėme „Keturių informacijos priėmimo ausų“ (Friedmann Schulz von Thun) modelį, gerinome parafrazavimo ir klausimų uždavimo įgūdžius.

Vakare bendravome neformaliai (nors ir visas renginys buvo neformalus). Jo metu kiekviena šalis pristatė savo šalies delikatesus, lietuvaičiai suorganizavome nuotaikingą viktoriną apie Lietuvą ir jos sąsajas su Estija, Ispanija ir Vokietija.

mokejimas_mokytis_8

Penktadienis: žvilgsnis į ateitį.

Pirmąją paskutiniosios dienos pusę toliau nagrinėjome būsimojo tutoriaus veiklą. Pirmiausia aptarėme, kokius metodus galime taikyti konsultuodami mokinį, sudarėme metodų rinkinį. Na, o tuomet praktikavomės būti tutoriais. Sudarėme grupeles, kiekvienas narys atlikome tutoriaus, mokinio ir stebėtojo vaidmenis. Praktikavimuisi naudojome asmeninius virtualaus įsivertinimo instrumento rezultatus. „Mokinys“ pristatydavo savo problematinę sritį, tutorius stengėsi pagelbėti mokiniui tą problemą įveikti, o stebėtojas teikė savo pastabas tutoriui apie jo darbą.

mokejimas_mokytis_9 mokejimas_mokytis_10

Popietinėje renginio dalyje „viena akis verkė, kita juokėsi“, nes dar norėjosi būti kartu, ir toliau jausti visą savaitę tvyrojančią nuoširdumo ir bendrystės būseną, tačiau renginio laikas baigėsi ir reikėjo krautis lagaminus kelionei namo. Mokėjimo mokytis festivalis baigėsi. Išsiskyrėme su viltimi, kad panašius „festivalius“ pavyks suorganizuoti savosiose šalyse, saviems mokytojams ir mokiniams. Kad pajustų mokėjimo mokytis patrauklumą ir prasmę.

Projektas „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ (Nr. 2016-1-LT01-KA204-023137) vykdomas pagal Erasmus+ strateginių partnerysčių programą. Projektą koordinuoja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

mokejimas_mokytis_11

Apr 7, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes