Mokomės mokytis? Pasitikrinkime rezultatus!

inspiring_guide_4L2L

Turime džiugią naujieną: jau galima naudotis pilna mokėjimo mokytis įsivertinimo ir gebėjimų tobulinimo rekomendacijų instrumento versija. Baigėme kurti tinklalapį „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“, kuriame rasite:

  1. Instrumentą mokėjimo mokytis rezultatams įsivertinti, kurį užpildę gausite rekomendacijų, kaip gerinti gebėjimą mokytis (penkiomis kalbomis, tarp jų ir lietuvių).
  2. Instrukciją, kaip naudotis instrumentu.
  3. Medžiagą andragogams, norintiems konsultuoti besimokančiuosius mokėjimo mokytis gebėjimų tobulinimo klausimais (anglų k.).

Tinklalapio adresas: http://lt.learntolearn.eu/

Instrumentą sukūrėme bendradarbiaudami su kolegomis iš Vokietijos, Ispanijos ir Estijos, vykdydami Erasmus+ projektą ‚Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“.

Projekto naujienlaiškius – ką darėme, kaip darėme, kaip jautėmės – rasite LSŠA svetainėje:
http://www.lssa.smm.lt/en/wp-content/uploads/2015/01/IG4L2L-Newsletter-No.1.pdf
http://www.lssa.smm.lt/en/wp-content/uploads/2015/01/IG4L2L-Newsletter-No.-2.pdf

Kviečiame naudotis instrumentu ir paraginti jį naudoti kitus, esančius šalia Jūsų!

people_looking_somewhere_cut

 

Jun 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes