Mokymosi žavesio ir galios atgarsiai Vilniaus miesto savivaldybėje

Džiaugiamės, kad Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius įvertino tradicinės suaugusiųjų mokymosi savaitės organizatorių Vilniaus mieste pastangas. Devynios Vilniaus miesto suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi organizuojančios įstaigos gavo mero padėkas už 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės idėjos įgyvendinimą: Soros International House, Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija, Šiuolaikinių didaktikų centras, LSŠA Vilniaus krašto skyrius, Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas, Mykolo Riomerio universitetas, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.

Tikėkimės, kad jau aštuoniolika metų sklindantys suaugusiųjų mokymosi savaitės raibuliai ir toliau pamažu pasieks vis daugiau žmonių visokiausiose srityse: švietime, versle, politikoje, savivaldoje.

Vilniaus miesto mero padėka LSŠA Vilniaus skyriui

Feb 14, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes