Naujasis „Savišvietos” numeris – apie MUS!

2017 metai Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai yra ypatingi – minėjome ir tebeminime 25 metų jubiliejų! Jubiliejinei datai skiriamas ir pirmasis 2017 metų „Savišvietos“ numeris, kurio turinys – Asociacijos narių mintys apie pagrindines jų veiklos kryptis ir vertybes.

Pirmojoje leidinio dalyje Asociacijos atstovai dalijasi mintimis, koks buvo LSŠA skrydis per šiuos dvidešimt penkerius metus.

Antroji leidinio dalis skirta supažindinimui su Asociacijos nariais, kadangi mes visi kartu ir kuriame jos istoriją. Informaciją apie narių atstovaujamų organizacijų veiklas pateikė autoriai iš Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro, Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokymo ir paslaugų centro, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“, Panevėžio rajono švietimo centro, Šiaulių valstybinės kolegijos, Kauno technikos kolegijos, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro, Lietuvos Suaugusiųjų Mokymo Centrų Vadovų Asociacijos, Panevėžio verslo konsultacinis centro, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, VšĮ „Soros International House“, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro, Šiuolaikinių didaktikų centro ir Utenos kolegijos. Dėkojame visiems kolegoms, prisidėjusiems kuriant šį leidinį, kad jo skaitytojai sužinotų apie tai, kas per 25 metus iškovota, pasiekta, sukurta ir pasisemtų idėjų savo veikloms organizuoti.

Trečiojoje leidinio dalyje pateikiama informacija/kvietimas apie 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitę, kuri vyks visoje Lietuvoje š.m. lapkričio 20-26 d. ir bus skiriama Europos suaugusiųjų mokymosi metams, Europos profesinių gebėjimų savaitei bei Asociacijos įkūrimo 25-erių metų sukakčiai.

Malonaus skaitymo!

Savišvieta 2017 Nr. 1

Oct 30, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes