Patyrę andragogai – „sparnuoti“ besimokantieji

Įveikęs visas COVID – 19 keliamas kliūtis baigiasi „Erasmus+“ programos mobilumo projektas „Andragogo misija: suteikti besimokančiajam sparnus“.

Projektas buvo parengtas atsiliepiant į nūdienos keliamus reikalavimus šiuolaikiniam andragogui, kurie apibrėžiami strateginiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo politikos dokumentuose. Pirmasis strateginis dokumento „Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija“ tikslas numato būtinybę stiprinti mokytojų/ dėstytojų motyvaciją, sudarant jiems galimybes tobulintis plečiant kultūrinį akiratį, atrandant įvairesnį pedagoginių funkcijų spektrą, skatinti mokytojų/dėstytojų mobilumą tarptautiniu mastu.

Vykdyto mobilumo projekto tikslas – didinti suaugusiųjų mokymo ir mokymosi kokybę, tobulinant Konsorciumo institucijų personalo kompetencijas trijose srityse:

  • Besimokančiųjų suaugusiųjų mokymosi įgalinimas, suaugusio mokinio savivaldumo stiprinimas.
  • Darbo su skirtingų mokymosi poreikių, motyvacijos ir ankstesnės mokymosi patirties grupėmis metodikos ir formos.
  • Patarimo, karjeros, gyvenimo, tolesnio lavinimo klausimais ir profesionalios pagalbos suteikimas.

Konsorciumo tarptautinio mobilumo plane buvo numatyti mokymosi temos „Andragogikos didaktika ir metodika“, „Kūrybiškumas andragogo darbe“ ir „Nuotolinio ir/ar mišraus mokymo programų ir medžiagos kūrimas“. Planuota, kad mokymosi kursai vyks Vokietijoje, Kroatijoje ir Danijoje, kurią projekto metu teko pakeisti Suomija.

Nuotolinio ir/ar mišraus mokymo programų ir medžiagos kūrimas

Paskutinieji mokymai, kuriuose 2022 m. liepos mėnesį dalyvavo LSŠA suburto konsorciumo nariai, vyko Suomijoje, Joensuu mieste, eduKarjala švietimo centre. Mokymai buvo skirti nuotolinio ir skaitmeninio mokymosi įgūdžių tobulinimui. Juose dalyvavo devyni suaugusiųjų švietėjai iš Panevėžio ir Panevėžio rajono, Raseinių, Kauno ir Kauno rajono. Apie tai, ką sužinojo ir ką patyrė mokymų dalyviai dalijasi savo straipsneliuose. Įdomu? Paskaitykite!

sparnuoti_besimokantieji_1

Kūrybiškumas andragogo darbe

Įdomios patirties projekto dalyvės parsivežė iš balandžio mėnesį vykusių mokymų Kroatijoje, Rijekos mieste, Dante suaugusiųjų švietimo centre. Šiuose mokymuose dalyviai nagrinėjo andragogo kūrybiškumo temą. Jų įspūdžius skaitykite:

sparnuoti_besimokantieji_2

Andragogikos didaktika ir metodika

O dar anksčiau, 2021 m. lapkričio pabaigoje, vis dar pulsuojant pandemijos grėsmei, Vokietijoje, Heidelbergo pedagoginio universiteto tęstinių studijų akademijoje devynios drąsios andragogės dalyvavo andragoginio meistriškumo mokymuose, kuriuos vedė dr. Veronika Strittmatter – Haubold.

Ko ir kaip mokėsi,kokiaos emocijos lydėjo mokymų metu aprašyta:

sparnuoti_besimokantieji_3

Andragoginės patirties, kaip stiprinti besimokančiųjų sparnus, projekto mokymuose sėmesi Panevėžio rajono švietimo centro, Kauno rajono švietimo centro, VšĮ „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos andragogės bei andragogai. Mokymai vyko įgyvendinant „Eramus+“ mobilumo programos projektą „Andragogo misija – suteikti besimokantiems sparnus“ (2019-1-LT01-KA104-060348).

LSSA_Panevezio-raj-svietimo-centras_GTI_Kauno-raj-svietimo-centras_Raseiniu-raj-svietimo-pagalbos-tarn

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

ES_programa_Erasmus_plus_bendras_finansavimas_lt

Dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA projektinės veiklos ekspertė, „Epale“ ekspertų komandos narė

Aug 26, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes