Pradedame naują projektą

2023 metų pabaigoje LSŠA pasiekė džiugi žinia, kad Švietimo mainų paramos fondas patvirtino mūsų su partneriais pateiktą KA220 – ADU projektą „ Kritinio mąstymo teorija suaugusiųjų mokymosi praktikoje: įkvėpimas veikti kritiškai“.

Projektu siekiama skatinti kritinio mąstymo (toliau – KT) plėtotę neformaliajame suaugusiųjų švietime, gilinti suaugusiųjų švietėjų profesinius gebėjimus ir įgalinti skirtingas besimokančiųjų grupes taikyti ir lavinti KT įgūdžius įvairiose asmeninio, bendruomeninio, profesinio ir socialinio gyvenimo srityse.

Projekte bus atliekama mokslinės literatūros analizė, suaugusiųjų švietimo dokumentų tyrimas ir analizė, sukurti kritinio mąstymo ugdymo modelis, jo taikymo programa ir praktinių priemonių rinkinys, taip pat rekomendacijos suaugusiems politikos formuotojams. Viso projekto metu vyks konsultuojamasis ugdymas ir abipusis mokymasis skirtingoms tikslinėms grupėms – projekto komandai, suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiems mokiniams.

Projekto veiklos pateiks įrodymais pagrįstus atsakymus į klausimus: Kas yra kritinis mąstymas neformaliajame suaugusiųjų švietime? Kokia jo vertė asmeniui, organizacijai, bendruomenei ir visuomenei? Kaip jis gali būti specialiai sukurtas ir pritaikytas skirtingoms situacijoms ir kontekstams? Atsakymai bus įtraukti į šiuos rezultatus: Mokslinės literatūros sąvadas; Suaugusiųjų švietimo dokumentų/programų analizės ataskaita; KT programa ir priemonių rinkinys; Rekomendacijos suaugusiųjų švietimo politikas.

Projektą įgyvendinant bendradarbiauja:

  • Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Lietuva (koordinatorius)
  • Šiuolaikinių didaktikų centras, Lietuva
  • Educational development Center, Latvija
  • Latvian Adult Education Association, Latvija
  • Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Kroatija
  • Pucko otvoreno uciliste Libar, Kroatija
  • Studii Economice DIN Bucuresti, Rumunija
  • Asociatia Egomundi, Rumunija

2024 m. sausio 23-24 d. įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas, kuriame aptarėme projekto veiklas ir kolegiškai suplanavome pirmuosius darbus.

project_critical_theory-MIND

Projektą “Critical theory in adult education practice: Empowerment for critical actions” (MIND) Nr. 2023-1-LT01-KA220-ADU-000153426 finansuoja „Erasmus+“ programa.

co-founded_by_the_EU

Jan 27, 2024 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes