Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra

kuriame-Lietuvos-ateiti_LSSA30_logo

2019-2021 metais Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) organizavo projekto „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“ (Nr. 09.4.2-ESFA–V-715-04-0001), kurį vykdo Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centras (pareiškėjas, koordinatorius), Švietimo mainų paramos fondas (partneris), Tęstinio mokymo centrų asociacija (partneris) ir LSŠA (partneris) suaugusiųjų mokyklų ir mokymo centrų personalo stažuotes užsienyje.

Projekto, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagrindinis tikslas – didinti profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumą ir jos dalyvių tarptautinį judumą.

Projekto metu buvo organizuojamos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagoginio ir nepedagoginio personalo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo stažuotės užsienyje, kurių metu dalyviai turėjo galimybes patobulinti savo profesines kompetencijas.

2019-ieji: kas vyko

2019 metais Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija organizavo šias suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagoginio ir nepedagoginio personalo stažuotes užsienyje:

  • Rugpjūčio 25 – 29 d., Estijoje: Talino aukštojoje liaudies mokykloje, aukštojoje liaudies mokykloje Paide mieste ir Talino universitete. Stažuotės tema „Suaugusiųjų motyvavimas ir inovatyvūs mokymo metodai”. Stažuotėje dalyvavo 10 asmenų.
  • Rugsėjo 22 – 26 d., Maltoje, San Gwann mieste, privačioje mokykloje Gateway School of English. Stažuotės tema „Anglų kalbos suaugusiems mokymo metodai”. Stažuotėje dalyvavo 10 asmenų.
  • Spalio 8 – 12 d., Portugalijoje, Lisabonoje, profesinio mokymo centre CECOA, Nacionalinėje kvalifikacijų ir profesinio švietimo bei mokymų agentūroje ANQEP. Stažuotės tema „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas (validavimas)“. Stažuotėje dalyvavo 10 asmenų.
  • Lapkričio 4–8 d., Nyderlanduose, Hengelo, Enschede, Almelo miestuose. Vyko susitikimai su organizacijos SURPLUS darbuotojais, Tvente regiono suaugusiųjų ir vaikų mokymo įstaigose, stažuotės tema „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas (validavimas)“. Stažuotėje dalyvavo 10 asmenų.

Šių stažuočių programas parengė ir teikė jų įgyvendinimo paslaugas Viešoji įstaiga „Užsienio kalbų mokymo centras“. Vienos stažuotės trukmė 5 dienos, iš kurių 3 dienos (24 val.) buvo skirtos mokymams ir pažintiniams vizitams. Stažuotės dalyviams buvo išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

2019 -ieji: dalyvių įspūdžiai/refleksijos

Po stažuotės Estijoje

„Stažuotė labai patiko ir buvo naudinga. Stažuotėje buvo naudingų patarimų, kaip paskatinti, padrąsinti, motyvuoti suaugusius mokinius. Nuostabi patirtis – nuoširdus ir atviras bendravimas, kuris vyko ne tik stažuotės, bet ir įvairių veiklų metu. Postmodernistinis požiūris į ugdymosi procesą padės mokiniams lengviau įsitraukti į bendradarbiavimą, padrąsins reikšti mintis ir taps aktyvūs, mokykla labiau atitiks realų gyvenimą. Taigi, kuo daugiau mokytojų bus patrauklūs ir įdomūs, tuo daugiau mokinių bus motyvuoti, padrąsinti, padėti besimokančiajam atrasti ir susikurti asmeninę sėkmės istoriją.“ (Erika Vaitkevičienė, Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vyr. anglų k. ir vyr. vokiečių k. mokytoja)

„Puikiai apgalvota stažuotės programa, visiškai išnaudotas mokymams skirtas laikas, teorinės žinios derinamos su praktiniu patyrimu. Visi mokymai aktualūs ir naudingi, dėstytojai itin charizmatiški, kruopščiai pasiruošę ir nuoširdžiai dėstantys savo dalyką.“ (Vilma Auglytė, Vilniaus Varpo suaugusiųjų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė)

„Sužavėjo estų poreikis dalyvauti neformaliame mokyme. Lietuvoje šioje srityje dar yra didžiulė niša. Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai už galimybę tobulėti.“ (Gita Gelažytė, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja)

„Tikiu, kad prie išsakytų minčių dar ne kartą sugrįšiu tiek tiesiogiai savo darbe su suaugusiaisiais, tiek dalinantis savo gerąja patirtimi. Manau, kad stažuotės tikslai buvo pilnai pasiekti.“ (Vilma Nečiūnė, Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras, anglų kalbos mokytoja)

Po stažuotės Maltoje

„Dar kartą pasitvirtino mintis, jog mokytis niekada nėra vėlu, reikia tik noro ir kūrybiško požiūrio į mokymąsi. Mus pasitiko besišypsanti dėstytoja, su kuria praleistos pirmos mokymo valandos sukūrė nuostabią atmosferą ir norą kalbėti, klausti, diskutuoti. Stažuote buvo nuostabi nuo pat jos organizavimo pradžios. Nuoširdžiausiai dėkoju už šią nuostabią stažuotę jūsų visai komandai! Čia gavau daug naudingos patirties darbe su suaugusiais, kurią tuojau pat ėmiau naudoti savo darbe. Ketinu ir toliau tęsti gerosios patirties Maltoje sklaidą. Su savimi išsivežėme neišdildomų įspūdžių, prisiminimų, dalykinės patirties, bendradarbiavimo planų ir originalių idėjų tolimesnėms veikloms. Atsiplėšėme nuo žemės, saulę parsivežėme širdyse, o gerbiama dėstytoja išmokė, jog nuo pozityvaus ir savo darbą mylinčio mokytojo priklauso ir visos grupės sėkmė.“ (Rita Sidaravičienė, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, anglų kalbos mokytoja)

„Kursų metu dirbome grupėmis ir poromis, atlikome įvairias kūrybines užduotis, pristatėme savo pamokas, stebėjome kolegų darbą, aptarėme vieni kitų pateiktus aktyvius darbo su suaugusiais mokiniais metodus, mokėmės ne tik klausydami paskaitų, bet ir patys dirbdami kartu. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti šiuose kursuose.“ (Daiva Naujokaitienė, Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, anglų kalbos mokytoja metodininkė)

„Po kiekvienos temos buvo atliekamos užduotys, diskutavome porose ar grupelėse. Taip bendraudami sužinojome apie kolegų turimą patirtį, tuo pačiu geriau pažinome ir save. Tokių užsiėmimų metu susimąsčiau: ar mano pamokos suaugusiųjų klasėse netapo rutina? Šis procesas privertė mane atnaujinti kai kuriuos darbo su suaugusiais gebėjimus ir patobulinti pamokas. Manau, kad stažuotė man buvo labai naudinga, nes įgavau naujų anglų kalbos mokymo įgūdžių.“ (Liubov Dublianskaja, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, anglų kalbos mokytoja)

„Patobulinau bendrąsias, dalykines ir metodines kompetencijas. Manau, kad įgytos žinios ir gebėjimai padės didinti suaugusiųjų moksleivių mokymo patrauklumą ir efektyvumą Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, įgalins geriau atsižvelgti į suaugusiųjų moksleivių poreikius. Įgytą patirtį taikysiu savo kasdieniniame darbe. Ačiū už puikiai suorganizuotą stažuotę.“ (Laima Palevičienė, Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, anglų kalbos mokytoja metodininkė)

Po stažuotės Portugalijoje

„Esu nuoširdžiai dėkinga Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai, suteikusiai galimybę tobulėti ir įgyti naujų patirčių. Šias žinias pritaikysiu savo kasdieninėje veikloje, dirbdama su suaugusiais žmonėmis, kurie yra motyvuoti susirasti sau nuolatinį darbą, įsigyti norimą specialybę bei įgyti profesinių žinių.“ (Vitalija Jančauskienė, Tauragės suaugusiųjų mokymo centras, bibliotekininkė)

„Stažuotėje praleistas laikas buvo puikus – įgijome daug žinių apie Portugalijos švietimo sistemos ypatumus, susipažinome su neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo sistema, taip pat pajutome portugališką dvasią. Esu labai dėkinga Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai, suteikusiai galimybę tobulėti bei dalintis įgyta patirtimi ir žiniomis su kitais.“ (Lina Gedgaudienė, Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija, anglų k. vyr. mokytoja)

Po stažuotės Nyderlanduose

„Stažuotės metu pamačiau ne tik puikų projektinės veiklos, bet ir bendravimo, bendradarbiavimo pavyzdį tarp „Surplus“ organizacijos narių, miesto bendruomenės, regiono institucijų. Taip pat turėjau galimybę pamatyti ir aptarti olandų ir į stažuotę vykusių lietuvių mokytojų darbo ypatumus, pasidalinti patirtimi. Tai buvo puiki proga patobulinti anglų kalbos įgūdžius, pažinti kitos šalies kultūrinius įpročius, sužinoti apie Twentės regiono istorinius įvykius.“ (Rasa Pilkienė, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras, biologijos mokytoja)

„Stažuotes metu įgytos patirties taikymas darys įtaką suaugusiųjų mokymosi kokybes gerinimui, kūrybiškumo, bendravimo ir naujų metodų panaudojime. Tai galimybė pamatyti kitą kultūrą, pasisemti naujų idėjų, patobulinti užsienio kalbų ir dalykinę kompetenciją.“ (Irena Šauklienė, Vilniaus,, Varpo” suaugusiųjų gimnazija, fizikos ir ekonomikos mokytoja)

„Man patiko pono Drs. HarryOudeWolbers sukurta ir seminaro dalyviams pristatyta programa, kuri leidžia greitai įvertinti potencialaus darbuotojo asmenines bei darbines kompetencijas ir jų tinkamumą galimam darbdaviui. Man kaip ugdymo karjeros specialistei ir istorijos mokytojai seminaras buvo naudingas tiek profesiniam, tiek bendram kultūriniam šalies pažinimui.“ (Aušra Skardžiukienė, Vilniaus ,, Varpo ” suaugusiųjų gimnazija, mokytoja, ugdymo karjerai specialistė)

„Nyderlanduose sukurtas filmas, kuris parodo kiekvienos profesijos svarbą žmonijos gyvenime. Kviesiu bibliotekos skaitykloje mūsų gimnazijos bendruomenę pažiūrėti šį filmą ir manau, kad tai padės suprasti profesinio orientavimo svarbą. Kvalifikacijos tobulinimo stažuotėje Nyderlanduose buvo puiki galimybė susipažinti su neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdais Nyderlanduose, pasisemti patirties bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdyme iš kartu vykusių Lietuvos kolegų, kurios reikalingos suaugusiųjų mokyklos bibliotekininko darbe.“ (Rasa Zdanevičienė, Vilniaus ,,Varpo” suaugusiųjų gimnazija, bibliotekininkė)

„Ši stažuotė – tai savaitė, kupina įvairių patirčių, nuostabos, susižavėjimo, minčių, ieškojimų, atradimų, įžvalgų. Stažuotė – tai puiki galimybė įgyti tarptautinės patirties, pamatyti kitą kultūrą, pasisemti naujų idėjų ir sustiprinti savo darbo įgūdžius. Profesinis mokymas Nyderlanduose yra labai skatinamas bei remiamas valstybiniu ir regioniniu mastu. Mokymasis visą gyvenimą – tai Nyderlandų valstybės moto.“ (Romana Baranovska, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, vyresnioji rusų k. mokytoja)

2020- ieji: kas vyko

2020 m. sausio 20-24 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija organizavo suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagoginio ir nepedagoginio personalo stažuotę Airijoje, kurioje dalyvavo 10 asmenų.

Stažuotės tema „Andragogika dirbant su pažengusiais ir nemotyvuotais: metodai, užduotys, vertinimo kriterijai“. Dalyviams buvo suteikta galimybė stebėti, kaip dirbama su besimokančiais, susipažinti su taikomais mokymo ir mokymosi metodais. Jie diskutavo apie darbo su suaugusias ypatumus Airijoje, apie rengiamas programas, jų svarbą.

Šios stažuotės programą parengė ir teikė jos įgyvendinimo paslaugas Všį Trakų švietimo centras. Dalyviams išduoti Trakų švietimo centro išrašyti dalyvio pažymėjimai.

2020 – ieji: dalyvių įspūdžiai/refleksijos:

„Mums buvo suteikta galimybė įsigilinti į darbo, mokymo bei mokymosi metodus, išgirsti gerąją praktiką, kaip pasiekti, kad moksleiviai mokytųsi su malonumu. Diskutavome su centro mokytojais apie darbo su suaugusiais ypatumus Airijoje. Gilinomės, kaip yra ruošiamos bei sudaromos programos suaugusiems: trukmė, turinys, metodai, bendravimo formos, dėstymo stiliai ir lankstumo svarba. Dalyvavome užsiėmimuose apie vertinimo svarbą andragogo darbe. Be dalykinių kompetencijų susipažinome ir su Airijos kultūra, tradicijomis ir kraštovaizdžiu.“ (Angelė Urbanavičienė, Trakų suaugusiųjų mokymo centras, sveikos gyvensenos mokytoja)

„Viešnagės Greystono užsienio kalbų mokykloje metu direktorė Liucina su savo darbuotojais labai šiltai pasitiko mus, išgirdome istoriją apie mokyklos įkūrimą, pristatė jos veiklas, pasakojo apie mokymosi galimybes ir mokyklos planus. Mūsų stažuotės dalyviai išreiškė norą dalyvauti užsienio kalbų stovykloje mokytojams, domėjosi apie šią galimybę. Vyko šilta, nuoširdi diskusija prie arbatos puodelio, darbas grupėse, net mokėme jų mokytojus lietuviškų žodžių. Grįžusi į Lietuvą, į savo darbovietę gerąja patirtimi dalinausi su bendradarbiais, organizuosiu renginį kolega-kolegai apie suaugusiųjų švietimą Airijoje.“ (Sandra Vilimienė, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, mokytoja konsultantė)

2021- ieji: kas vyko

2021 metais Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija organizavo dvi suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagoginio ir nepedagoginio personalo stažuotes Lenkijoje: rugsėjo 14 – 18 dienomis ir spalio 26 – 30 dienomis. Abi stažuotės vyko Nowy Sącz mieste, jose dalyvavo 22 asmenys, kurie gilino žinias tema ,,Netradicinių suaugusiųjų mokymo aplinkų plėtojimas‘‘. Dalyviams buvo suteikta galimybė susipažinti su suaugusiųjų mokymo aplinkų plėtojimu Lenkijoje, aplankant suaugusiųjų švietimo įstaigas, besispecializuojančias suaugusiųjų turinčių mokymosi bei socializacijos problemų srityje – pataisos namus, Verslo inkubatorių, Socialinės paramos centrą.

Šios stažuotės programą parengė ir teikė jos įgyvendinimo paslaugas Všį Trakų švietimo centras. Dalyviams išduoti Trakų švietimo centro išrašyti dalyvio pažymėjimai.

2021 – ieji: dalyvių įspūdžiai/refleksijos:

„Mano manymu ši stažuotė buvo naudinga perteikti mūsų visuomenei kryptingai imti pavyzdį iš kaimynės Lenkijos, kuri pademonstravo tikrai gana aukštą ugdymo lygį ir suvokimą, kuriuo vertėtų pasekti ir mūsų tautai išugdant sąžiningą ir veiklų jaunąjį specialistą ar verslininką.“ (Edgaras Kriščiūnas, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, neformalaus ugdymo IT mokytojas)

„Labai gerai apgalvota programa, geri lektoriai, puikiai suplanuota stažuotės darbotvarkė leido ne tik įgyti naujos patirties, bet ir pažinti kraštą ir žmones. Daug sužinojome, pamatėme, patyrėme.“ (Genovaitė Žitkevičienė, Panevėžio SJMC, mokytoja)

„Stažuotė buvo puiki galimybė susipažinti su kaimyninės šalies suaugusiųjų mokymo, socializacijos, įtraukimo į darbo rinką patirtimi.“ (Danguolė Jakštienė, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, mokytoja)

„Lietuvoje dirbu pataisos namuose mokytoja, tad įgyta informacija ir žinios man labai aktualios. Savaitė stažuotėje buvo labai įdomi, aktyvi, veikla įvairi. Puikiai viskas organizuota.“ (Daiva Drėgvienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla, mokytoja)

Daugiau stažuočių dalyvių įspūdžių:

https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/stazuote-nyderlanduose
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/stazuote-portugalijoje-nauju-ideju-inspiracija-lietuvai
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/meiles-ir-atjautos-pamokos-panevezio-suaugusiuju-ir-jaunimo-mokymo-centro-pataisos-namu
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/mokosi-ne-tik-mokiniai-mokosi-ir-mokytojai-malta-2019
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/anglu-kalbos-mokymo-metodai-suaugusiems-maltos-patirtis
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/naudingos-zinios-suaugusiuju-svietejams
https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/estijos-patirtis-padlet-virtuali-bendravimo-ir-bendradarbiavimo-erdve
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/baltijos-saliu-bendradarbiavimas-tesiasi
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/mokytis-niekada-nevelu-ypac-airijoje
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/airijoje-teikiamos-mokymosi-visa-gyvenima-galimybes
https://www.smc.silute.lm.lt/2021/11/16/silutes-jsmc-mokytojai-stazuojasi-uzsienyje/
https://trakaisc.lt/naujienos-darbo_su_suaugusiais_reikia_mokytis.php
https://trakaisc.lt/naujienos-stazuote_naujajame_sonce.php

Dalia Regina Cymbaliuk,
Projekto ekspertė – metodininkė,
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

2022 m. vasario 20 d.

kuriame-Lietuvos-ateiti_LSSA30_logo

Feb 20, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes