Grundtvig seminaras “Raštingumo ledkalnis”

2014 metų gegužės 5 – 10 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuotas Grundtvig programos seminaras “Raštingumo ledkalnis” (Iceberg of Literacy, ICoL, 2013-1-LT1-GRU13-09823). Seminare dalyvavo 19 suaugusiųjų mokytojų iš Latvijos, Estijos, Vokietijos, Airijos, Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Graikijos.

Seminaro metu dalyviai išklausė prof. V. Dienio pranešimą apie (ne) raštingumo problematiką šiuolaikinio švietimo ir mokymosi kontekste. Kiekvienos seminare dalyvaujančios šalies atstovai pristate (ne)raštingumo situaciją savosiose šalyse.

Pirmąją dieną dalyviai, dirbdami grupelėmis, diskutavo apie “matomas” ir “nematomas” (ne)raštingumo dalis, pristatė raštingumo ledkalnio vaizdinius. Prie šių vaizdinių buvo sugrįžta paskutiniąją seminaro dieną, jie atnaujinti įvertinus seminaro metu įgytą patirtį.

Pagrindinis dėmesys seminare buvo skiriamas suaugusiųjų mokytojų kompetenciją ugdyti suaugusiųjų mokinių raštingumą ir skatinti motyvaciją būti raštingais tobulinimui. Seminaro dalyviai pasidalino metodais, kuriuos jie taiko savo darbe ugdydami suaugusiųjų raštingumą įvairiose suaugusiųjų grupėse: imigrantų, neįgalių asmenų, jaunų suaugusiųjų ir kitose. Metodus dalyviai demonstravo praktiškai, įtraukdami į jų vykdymą seminaro kolegas. Vėliau metodai, jų taikymas ir galimos modifikacijos buvo aptarti visoje grupėje.

Dalis seminaro buvo skiriama naujų idėjų raštingumui didinti paieškai bei bendrų metodų ir užduočių kūrimui. Dalyviai buvo paskatinti apsilankyti netradicinėse mokymosi vietose (turguje, geležinkelio stotyje, Rasų kapinėse, senamiesčio gatvelėse ir pan.), pamąstyti, kaip apsilankymo įspūdžius galima “paversti” užduotimis, jas aprašyti, pristatyti kolegoms ir pademonstruoti.

Lietuvos suaugusiųjų mokytojų patirtimi ugdant suaugusiųjų raštingumą seminare dalijosi Vilniaus “Varpo” suaugusiųjų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Labutytė ir Soros International House mokytoja, mokanti lietuvių kalbos trečiųjų šalių piliečius, Ksenija Kolomina.

Iš seminare pristatytos ir sukurtos medžiagos buvo sudarytas metodų, skirtų raštingumui didinti, rinkinys.

Apibendrinant seminaro dalyvių įvertinimus, moderatorių ir organizatorių nuomones, galima drąsiai teigti, kad renginys buvo prasmingas.

Seminaro programa

Metodų rinkinys

Dec 23, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes