Sėkmingo starto į išminties ir patirties pasaulį!

„Joks žmogus negali atskleisti jums nieko, išskyrus tai, kas jau snūduriuoja jūsų žinojimo priešaušryje.
Mokytojas, kuris vaikšto šventyklos sešėlyje tarp savo pasekėjų, duoda ne savo išmintį, bet greičiau savo tikėjimą ir meilę. Jeigu jis iš tikrųjų išmintingas, jis nepaprašys jūsų, kad įeitumėt į jo išminties namus, bet geriau ves jus prie jūsų pačių proto slenksčio.“
(K.Gibran „Pranašas“)

Tenepritrūksta andragoginės išminties dalijant meilę ir patirtį einantiems kartu su mumis!

gele_20200901_su_tekstu

Aug 31, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes