Šeštasis Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (ESBJRS) forumas

2015 metų birželio 15-16 dienomis Jūrmaloje, Latvijoje, įvyko šeštasis Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (ESBJRS) forumas. Jame Latvijos piliečių aljanso (www.nvo.lv) kvietimu dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė Vilija Lukošūnienė ir valdybos narė prof. Genutė Gedvilienė, kurios dalijasi forumo įspūdžiais.

ESBJRS makro-regioninės strategijos Europos Sąjungoje (ES) esmė – valstybių narių vyriausybių ir piliečių siekis bendromis jėgomis vystyti regioną bei kartu spręsti iškilusias problemas. Kasmet vykstantis metinis forumas yra vienas svarbiausių ESBJRS renginių. Forumą organizuoja Europos Komisija kartu su Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare (šį pusmetį – Latvija) bei Baltijos Jūros Vadovų Tarybos Sekretoriatu ir INTERACT Point Turku.

Šių metų ESBJRS forumą šalia kitų garbių svečių atidarė Švedijos princesė Viktorija, savo kalboje pabrėžusi ypatingą atsakomybę už Baltijos jūros išsaugojimą. Plenariniame posėdyje „Baltijos jūros regiono konkurentingumas“ pranešimą skaitė Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas A.Butkevičius.

Forume buvo nagrinėjama, kaip užtikrinti tolesnę sėkmingą Baltijos jūros regiono plėtrą, garantuojančią kiekvienos šalies ir viso regiono klestėjimą bei gerovę. Plenarinėse sesijose ir teminiuose seminaruose buvo aptariamos informacinių ir ryšių technologijų galimybės užtikrinant pažangą kuriant darbo vietas, užtikrinant darnią plėtrą ir socialinę įtrauktį, nagrinėjamos bendradarbiavimo „per sienas“ problemos ir pasiekimai sveikatos apsaugos srityje, aptariami bendradarbiavimo kultūros ir kūrybiško verslumo klausimai, svarstomos jaunų žmonių mobilumo perspektyvos ir t.t.

Forumo pertraukų metu buvo galima apsilankyti „Tinklaveikos kaimelyje“, kuriame ESBJR strategiją įgyvendinančios organizacijos dalijosi savo pasiekimais. Ši renginio dalis buvo skiriame naujų kontaktų paieškai, jau esamų kontaktų stiprinimui.

Daugiau apie ESBJRS forumą galima sužinoti:
http://www.balticsea-region.eu/communication/events/600102-vi-annual-forum-of-the-eusbsr/event_details

Informacijos lietuviškai apie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategiją ir veiksmus ieškokite:
http://www.baltijosjurosregionas.lt

Forumo metu taip pat vyko atskirų darbinių grupių susitikimai. LSŠA atstovės dalyvavo Latvijos piliečių aljanso organizuotuose susitikimuose, kuriuose kartu su kolegomis iš Danijos, Švedijos, Estijos, Latvijos, Vakarų Rusijos, Austrijos ir Rumunijos diskutavo apie pilietinės visuomenės kūrimo situaciją, problemas ir tendencijas.

Jun 27, 2015 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes