Šiaurės – Baltijos šalių pilietinio ugdymo suaugusiųjų švietėjų susitikimas

2014 m. rugsėjo 9 d. Taline įvyko Šiaurės – Baltijos šalių pilietinio ugdymo suaugusiųjų švietėjų susitikimas, kurį organizavo Šiaurės šalių liaudies aukštesniųjų mokyklų taryba.

Susitikimo metu buvo aptarti esminiai suaugusiųjų pilietinio ugdymo klausimai, pasidalinta patirtimi apie pilietinio ugdymo problemų sprendimą Šiaurės ir Baltijos šalyse, pristatyti konkretūs pilietinio ugdymo projektų rezultatai, aptartos galimo glaudesnio bendradarbiavimo idėjos. Pranešimą apie dvidešimties metų bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų perskaitė Antra Carlsen, Šiaurės šalių suaugusiųjų mokymosi tinklo vadovė. Mintimis apie suaugusiųjų mokymąsi ir švietimą pasidalijo Švedijos ambasadorius Estijoje Andres Ljunggren.

Po susitikimo dalyviai buvo pakviesti į priėmimą Švedijos ambasadoje.

Forume dalyvavo visų Šiaurės šalių liaudies aukštesniųjų mokyklų asociacijų, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijų, Estijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo asociacijos atstovai.

LSŠA susitikime atstovavo ir suaugusiųjų pilietinio ugdymo situaciją Lietuvoje pristatė LSŠA prezidentė Vilija Lukošūnienė ir Rumšiškių muziejaus dvaro akademijos direktorė Gita Šapranauskaitė.

Švedų ambasadorius Estijoje

Gitos prezentacija

Sep 18, 2014 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes