Skelbiamas LSŠA skyrių narių atskaitinis rinkiminis susirinkimas

LSSA_30

LSŠA valdybos posėdžio (2021 03 01) sprendimu 2022 m. balandžio 6 d. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimas vyks 2022 m. balandžio 6 d., Vilniuje, Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20), I – 408 auditorijoje.

Pagrindiniai susirinkimo klausimai:

  • LSŠA veiklos ataskaita. Rengėjai LSŠA prezidentė I. Jagelavičiūtė ir atsakingoji sekretorė D. Cymbaliuk
  • LSŠA metinė finansinė ataskaita. Rengėja LSŠA finansininkė I. Liegienė
  • LSŠA revizorės ataskaita. Rengėja LSŠA revizorė G. Šapranauskaitė
  • LSŠA Valdybos ataskaita. Rengėja Valdybos pirmininkė dr. V. Lukošūnienė
  • LSŠA Valdybos ir Valdybos pirmininko rinkimai.
  • LSŠA prezidento rinkimai.

Dalyvauti susirinkime kviečiami Skyrių susirinkimuose išrinkti delegatai ir visų juridinių narių atstovai, taip pat visi Asociacijos nariai.

Sklandžiam susirinkimo darbui ne vėliau nei prieš 3 dienas iki renginio delegatams į susirinkimą bus išsiųsta medžiaga, dėl kurios reikės priimti sprendimus. Delegatai kviečiami su ja susipažinti iš anksto.

Informaciją apie Skyrių narių susirinkimą teikia LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė (el.pašto adresas ingajag@gmail.com) ir Skyrių koordinatorės regionuose

Mar 30, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes