Skelbiamas LSŠA skyrių narių susirinkimas

LSSA_logo_2020

LSŠA valdybos posėdžio (2021 03 04) iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 28 d. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas.

Pagrindiniai susirinkimo klausimai:

  1. LSŠA metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
  2. LSŠA metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas, revizorės išvadų tvirtinimas.
  3. Valdybos veiklos ataskaitos svarstymas ir jos įvertinimas.

Valdyba nusprendė, kad ir šiais metais Skyrių narių susirinkimo forma – darbas nuotoliniu būdu arba balsuojant iš anksto el.paštu, siekdama užtikrinti mūsų narių saugumą COVID-19 pandemijos metu.

Dalyvauti susirinkime (nuotoliniu būdu ar balsuojant dėl sprendimų išankstiniu būdu) bus asmeniškai kviečiami Skyrių susirinkimuose išrinkti delegatai ir visų juridinių narių atstovai, taip pat visi Asociacijos nariai. Kvietime bus nurodytos prisijungimo prie susirinkimo nuorodos, taip pat aprašyta balsavimo iš anksto el.paštu galimybė.

Sklandžiam nuotolinio susirinkimo darbui ne vėliau nei prieš 3 dienas iki renginio delegatams į susirinkimą bus išsiųsta visa medžiaga, dėl kurios reikės priimti sprendimus. Delegatai kviečiami su ja susipažinti iš anksto.

LSŠA veiklos ataskaita ir LSŠA Valdybos darbo ataskaita iš anksto bus skelbiama ir LSŠA tinklalapyje.

Informaciją apie Skyrių narių susirinkimą teikia LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė (el.pašto adresas ingajag@gmail.com) ir Skyrių koordinatorės regionuose.

Mar 11, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes