SoJust: kad būtų daugiau socialinio teisingumo migrantams

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, kaip projekto partneris Lietuvoje, toliau įgyvendina Erasmus+ KA2 projektą „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ (sutrumpintai SoJust, 2020 -2023). Projektą LSŠA vykdo kartu su partneriais Italijoje (projekto koordinatorius), Rumunijoje, Švedijoje, Turkijoje, ir Portugalijoje. Pagrindinės projekto veiklos vyksta partnerių šalyse:  projekto ekspertai dirba prie intelektualinių produktų kūrimo, projekto administracija atlieka vadybines veiklas. Tačiau visa veikla derinama su projekto partneriais reguliariai susitinkant virtualiuose susitikimuose.

LSSA_30 SoJUST_logo

Kas įvyko?

Per praėjusį projekto laikotarpį projekto partneriai sukūrė pirmąjį intelektualinį produktą Suaugusiųjų švietimo darbuotojo, taikančio socialinio teisingumo principus konsultuojant žemos kvalifikacijos suaugusius migrantus, kompetencijų profilis.

Kuriant šį intelektualinį produktą atlikta migrantus mokančių suaugusiųjų švietimo specialistų (mokytojų, konsultantų, dėstytojų) apklausą apie jų darbo specifiką, iššūkius, konsultacinei veiklai būtinus gebėjimus ir pan. Buvo organizuotos migrantų, migrantų lyderių ir plataus spektro švietimo darbuotojų (dėstytojų, konsultantų) fokusuotų grupių diskusijos. Projekto ekspertai analizavo mokslinę ir praktinę literatūrą, nagrinėjančią migrantų švietimo ir mokymosi bei suaugusiųjų švietėjų darbo su migrantais problematiką.

Įvyko 4 partnerių susitikimai, vyko nuolatinė informacijos apie projektą sklaida.

SoJust_diskusija
Fokusota migrantų grupės diskusija. I.Jagelavičiūtės nuotrauka

Kas vyksta?

2021 metais buvo pradėtas kurti ir antrasis intelektualinis produktas Pilotinė mokymosi programa, skirta konsultacinei veiklai taikant socialinio teisingumo principus.

Kuriant šį produktą Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos ekspertai parengė socialinio teisingumo kompetencijų konsultacinėje veikloje taikymo preliminarią koncepciją ir programą , suderino ją su projekto partneriais ir pateikė galutinį variantą.

Šiuo metu (2022 sausis) visi partneriai dirba prie atskirų konsultavimo programos dalių, išplėtodami jas iki užsiėmimų tvarkaraščių ir kurdami mokomąją medžiagą.

Kas dar vyks?

Ateityje projekte laukia rekomendacijų, kaip naudotis programa ir medžiaga, parengimas bei mokymosi renginio suaugusius migrantus konsultuojantiems švietėjams organizavimas. Renginys vyks Lietuvoje, už jo organizavimą būsime atsakingi mes, LSŠA. Po šio renginio visi partneriai organizuos bandomuosius mokymus/konsultacijas migrantų grupėse.

2023 metais bus rengiamas Metodinis vadovas apie socialinio teisingumo principų taikymą konsultacinėje mokymosi visą gyvenimą veikloje.

Kviečiame sekti projekto naujienas:

Projekto naujienlaiškiai:

SoJust_newsletter_logo

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

 

Erasmus_plus_programme_of_EU_logo

Jan 24, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes