SoJust: vyksta projekto mokymo/si medžiagos išbandymas

Šiais metais įžengėme į projekto „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ (SoJust) baigiamąjį etapą. Projektą baigsime sukūrę „Praktinį vadovą apie į socialinį teisingumą orientuotų veiklų konsultavimą“. Vadovą sudarys praktiniai patarimai, kaip naudotis projekte sukurta metodine mokymo/si medžiaga.

sojust_logo

Būtent metodinės mokymo/si medžiagos išbandymas ir vyksta šiuo metu visose partnerių šalyse. Lietuvoje medžiagą išbando 17 suaugusiųjų švietėjų iš Šakių trečiojo amžiaus universiteto, Šiaulių valstybinės kolegijos, „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos, Mykolo Romerio universiteto, Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centro, Panevėžio rajono švietimo centro, Naujininkų pabėgėlių centro ir iš pačios LSŠA aktyvo.

Kokią medžiagą išbandome?

Į socialinį teisingumą orientuota mokymo medžiaga skiriama andragogams, dirbantiems su migrantais ar mišriose grupėse, norintiems tobulinti vedamų konsultacijų kokybę ir veiksmingumą. Ji taip pat bus naudinga bet kokioje srityje dirbantiems suaugusiųjų konsultantams.

200 val. mokymo programą sudaro keturi moduliai: komunikacija, lygybė, teisingumas ir atsakomybė. Kiekvienas modulis apima po kelias tematines sritis:

 • Komunikacija: Bendruomeniškumas; Aktyvus klausymasis; Konfliktų valdymas ir mediacija.
 • Lygybė: Nešališkumas; Išankstinių nuostatų ir stereotipų valdymas.
 • Teisingumas: Teisingumas ir lygios galimybės; Tarpkultūrinis supratimas ir santykiai; Kritinis sąmoningumas ir kritinis refleksyvumas.
 • Atsakomybė: Advokacija.

Numatyta, kad mokymosi medžiaga įsisavinama trim mokymosi būdais: mokantis savarankiškai, gilinant supratimą ir žinias dirbant su dėstytojais/mokytojais (vadovaujamas mokymasis) ir pritaikant mokymo/si medžiagą praktikoje (patirtinis mokymasis).

Kad galėtume mokymo/si medžiagą pasiūlyti visai andragogų bendruomenei ji turi būti išbandyta, reflektuota, galbūt, netgi pataisyta ir, kaip jau minėta, parengtos rekomendacijos jos naudojimui.

Kaip išbandome medžiagą?

Lietuvoje mokymosi medžiaga testuoti pradėta 2022 m. spalio mėnesį. Visa „bandytojų“ grupė paraleliai derino savarankišką mokymąsi (teorinės medžiagos nagrinėjimą) su vadovaujamo mokymosi sesijomis, kurias vedė projekto ekspertai Arūnas Bėkšta ir Indrė Adomaitienė. Pagal projekto planą turėjome išbandyti 8 temas (po 2 temas iš kiekvieno modulio), tačiau mūsų užmojai ir susidomėjimas buvo didesni – mes išbandėme 10 temų! Kokias?

Mūsų bandomos temos buvo:

 • Teisingumas ir lygios galimybės.
 • Bendruomeniškumas.
 • Prietarų ir stereotipų valdymas.
 • Kritinis sąmoningumas ir kritinis refleksyvumas.
 • Atsakomybė (advokacija).

Kaip dirbome?

Dirbome daug, stropiai ir sąžiningai.
Kiekvieną savarankiško mokymosi žingsnį (atliktą užduotį, savirefleksiją) fiksavome savarankiško mokymosi žurnaluose.

sojust_savarankisko_mokymosi_zurnalo_istrauka

1 pav. Savarankiško mokymosi žurnalo ištrauka

Vadovaujamo mokymosi sesijose atlikome įvairiausias užduotis, susijusias su mūsų organizacijų/įstaigų ar asmeniniu pasirengimu labiau suprasti imigrantus, jų padėtį ir savijautą. Mokėmės kurti įstaigos/organizacijos darbo su migrantais etikos kodeksą, rengti advokacijos (visuomenės interesų gynimo) kampaniją, „lipome“ į įmigrantų batus ir bandėme pajusti pasaulį pagal juos, modeliavome konfliktinių situacijų tarp pačių migrantų bei migrantų ir vietinių sprendimus, aiškinomės klaidingus mitus ir teisingus faktus apie migrantus…
Kiekvieną veiklą ir užduotį baigdavome grupine refleksija. Reflektuodami diskutuodavome ir apie užduoties turinį, jo tinkamumą vienoje ar kitoje grupėje, ir apie mūsų savijautą, pojūčius per užduotį ir po jos. Itin vertingi grupei buvo kolegių, tiesiogiai dirbančių su skirtingos kilmės migrantais, pastebėjimai ir pasidalijimas patirtimi.

sojus_atliekame_uzduoti_ilipk_i_kito_batus

2 pav. Atliekame užduotį „Įlipk į kito batus“

Kas dar laukia „bandytojų“?

Šių metų sausio – gegužės mėnesiais pilotinio testavimo grupės narių laukia veiklos tęsinys: patirtinis mokymasis. Tai reiškia, kad mes įgyvendinsime po vieną veiklą, pateiktą projekto mokymo/si medžiagoje, dirbdami su pasirinkta tiksline grupe: vieni su imigrantais, kiti su įstaigų/organizacijų, susdiduriančių su migracijos reikalais, administracija, treti – su bendruomenėmis, kuriose yra/gali būti migrantų.

Patirtinio mokymosi etapui „bandytojų“ grupė pasirinko šias veiklas:

 • Socialinės sutarties sudarymas grupėje, mokytojui ir mokiniams nustatant tam tikras pagrindines taisykles abipusiam bendravimui gerinti.
 • Pozityvios lyderystės tyrinėjimas peržiūrint kino filmą „Nenugalimas“ ir reflektuojant Nelson Mandela lyderystę.
 • Susitikimą su kaimynu imigrantu, išklausant jo istoriją ir aprašant įgytą patirtį/apmąstymus.
 • Apsilankymą kitokios tautos restorane arba kavinėje paragaujant tos šalies maisto ir pakalbant su virėju ar savininku bei aptariant įgytą patirtį.
 • Seminarą apie advokaciją, teoriškai paaiškinant advokacijos principus ir praktiškai kuriant bendruomenei skirtą advokacijos kampaniją.
 • Saviadvokacijos išbandymą, siekiant įtraukti suaugusiuosius migrantus į konkretų advokacijos procesą.

Kiekviena įgyvendinta veikla bus aptariama su projekto ekspertais pagal projekto koordinatorių pateiktas gaires. Šių aptarimų ir rašytinių refleksijų pagrindu gims rekomendacijos mokymo medžiagos taikymui praktikoje.

Projektas „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ vykdomas pagal „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programą.

Projekto partneriai: ilmiolavoro srl-IML (Italija), projekto koordinatorius, Institutul Roman de Educatie a Adultilor (IREA, Rumunija), Stiftelsen Kurverksamheten Universitet-Fu (Švedija), Lietuvos suaugusiuju svietimo asociacija (LSŠA), Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija), Bursa Valiligi (Turkija), CPIA TERAMO (Italija), Agrupamento de Escolas Águeda Sul (AEAS, Portugalija), Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija).

Projekto internetinė svetainė http://sojustproject.com, „Facebook“ puslapis https://www.facebook.com/Sojust-Project-101892998485208

sojust_vadovaujamo_mokymosi_ivertinimas

3 pav. Vadovaujamo mokymo/si įvertinimas

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Nuotraukų autoriai Arūnas Bėkšta, Indrė Adomaitienė, Vilija Lukošūnienė.
Nuotraukos naudojamos dalyviams sutikus.

Įrašo autorė Dr. Vilija Lukošūnienė, mokymų dalyvė

Feb 2, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes