Su gimtadieniu, Lietuva!

Tai gražiai mane augino
Laukas, kelias, pieva, upė,
Tai gražiai už rankos vedė
Vasaros diena ilga.
Tai gražiai lingavo girios,
Uogų ir gegučių pilnos,
Tai gražiai saulutė leidos,
Atilsėlį nešdama.
Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis – LIETUVA!

(Just. Marcinkevičius)

Mieli kolegos, švęskime, džiaukimės, didžiuokimės!

foto_vasario_16

Feb 15, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes