Su kovo 11-ąja

Mieli kolegos,

Pasveikinkim vieni kitus už tai, kad jau dvidešimt aštuonerius metus turime galimybę savo jėgas skirti laisvų Lietuvos žmonių švietimui ir mokymui, kad nenuilstamai kuriame šiuolaikinę suaugusiųjų švietimo sistemą Lietuvoje ir kad nepavargdami tikime, jog išgyvens tik besimokanti Lietuva!
foto_vasario_16

Mar 10, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes