Su Rugsėjo 1-ąja, su išminties ir pagarbos Žmogui diena!

Mieli kolegos, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija sveikina Jus, vėl veriančius duris ir vedančius Žmogų į mokslo, žinių ir šviesos pasaulį! Linkime, kad durys negirgždėtų, kad už jų Jūsų lauktų išminties ir pagarbos išsiilgę mokiniai, kad rugsėjį Jūsų rankomis pasėti rugiai sudygtų, sužaliuotų ir išplauktų dėkingumo Jums vilnimis…

Ir krintantį, ir kylantį
Lydėk, širdie, ir vesk,
Nutolstantį, nutylantį,
Priglausdama savęsp,
kaip dievo prisipildanti
gyvenimo svaigaus,
ugnele mano šildanti,
žmogau, žmogau… (Just. Marcinkevičius)

2017-09-01Sėkmingų naujų mokslo metų!

Aug 30, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes