Su Rugsėjo 1-ąja

Mieli kolegos, suaugusiųjų švietimo bendruomenės nariai,

širdingai sveikinu mus visus, grįžtančius iš vasaros pievų, nuo ežerų ir pajūrio smėlio į susitikimus su tais, kurie mokosi mūsų padedami, kurie laukia mūsų.

Linkiu rudenio gėlėmis ir vasariškais įspūdžiais turtingos Rugsėjo 1-osios, kūrybiško minties polėkio bei pasididžiavimo, kad prasmingu darbu ir savo pačių mokymosi pavyzdžiu prisidedame prie planetos išlikimo.

isgyvens_tik_besimokanti_planeta

Dr. Vilija Lukošūnienė,
LSŠA prezidentė

Aug 28, 2014 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes