Su šimtuoju gimtadieniu, Lietuva!

Atkurtai_Lietuvai_100Mieli kolegos, bendraminčiai, bičiuliai. Sveikindami vieni kitus su mūsų šalies jubiliejumi, padėkokime vieni kitiems, kad mokydami ir šviesdami Lietuvos suaugusiuosius ne tik mūsų pirmatakai (M. Valančius, G.Petkevičaitė – Bitė, M. Lukšienė…), bet ir mes patys pridėjome prie ėjimo link šios gražios datos.

Švęskime, džiaukimės, didžiuokimės, dirbkime – vardan tos Lietuvos!

Tegul dar daug šimtmečių
„Tarp Lietuvos
Ir tarp dangaus aukšto
Gieda paukštis virš mūsų
Ir giedos…“
(Vyt.Kernagis)

Paukstis_lange_gieda

Feb 15, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes