Su šventom Velykom!

Mieli kolegos!

Į baltą pavasario švarumą kiekvienas įdėkime savo Margutį – atgimstančios gamtos ir sielos pranašą. Terieda jis lengvai ir greitai, težaliuoja jo kelyje žolynų kilimas, težydi gėlės, tenebūna grumstų ir akivarų. Kaip ir mūsų visų jausmuose, keliuose ir darbuose. Palaimintų, linksmų ir draugingų šv. Velykų Jums, šviečiantiems ir švytintiems kantrybe, meile, atjauta!

Pavasario_ziedai

Mar 26, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes