Susitikimas – diskusija „Vystomasis bendradarbiavimas – lanksčiai ir atvirai“

2015_Europos_metai_vystymuisiVykdydama projekto „2015 Europos metai vystymuisi: dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“, skirtą Kolegijų dėstytojų ir studentų įsitraukimui į vystomojo bendradarbiavimo temos nagrinėjimą, 2015 m. birželio 4 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kartu su Utenos kolegija ir Vilniaus kooperacijos kolegija organizuoja renginį „Vystomasis bendradarbiavimas – lanksčiai ir atvirai“. Renginys vyks Utenos kolegijoje.

Pagrindinis renginio tikslas – didinti kolegijų dėstytojų sąmoningumą vystomojo bendradarbiavimo srityje ir vystomojo bendradarbiavimo reikšmės akademiniam jaunimui supratimą, skatinant dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime.

Pranešimą apie vystomojo bendradarbiavimo tradicijas Europoje ir pasaulyje bei vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą Lietuvoje skaitys Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento daugiašalio bendradarbiavimo skyriaus pirmoji sekretorė Aistė Bertulytė – Žitkevičienė.

Renginio metu dalyviai – Utenos ir Vilniaus kooperacijos kolegijų dėstytojai – dalinsis patirtimi diegiant vystomojo bendradarbiavimo sampratą tarp akademinio jaunimo. Renginio metu dalyviai gilins suvokimą, kas yra vystomasis bendradarbiavimas, sužinos apie vystomojo bendradarbiavimo būtinybę ir situaciją Europoje ir pasaulyje, suvoks Lietuvoje vykdomos vystomojo bendradarbiavimo politikos nuostatas, pasidalins vystomojo bendradarbiavimo temos dėstymo kolegijose patirtimi, analizuos, kaip vystomojo bendradarbiavimo tematika gali būti integruota į kolegijos programas.

Renginį moderuos Utenos kolegijos lektorė, socialinių mokslų magistrė Iliuminata Gaigalaitė.

Renginio programa

Jun 3, 2015 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes