Susitikime mokytis. Kartu mes galim!

2020 m. lapkričio 14 – 22 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius įsijungti į suaugusiųjų mokymosi savaitę „Susitikme mokytis. Kartu mes galim!

Dvidešimt pirmąja suaugusiųjų mokymosi savaite siekiame atskleisti mokymosi kartu džiaugsmą, sutelkti įvairias mokymosi bendruomenes, skatinti andragogų motyvaciją dirbti kūrybiškai, apmąstyti, kaip galima pasiekti geresnių suaugusiųjų mokymosi rezultatų, parodyti suaugusiųjų mokymosi galimybes įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi.

Pagrindinė Mokymosi savaitės mintis – atkreipti dėmesį į andragogo ir bendruomenės bendradarbiavimą mokymosi sėkmei patirti.

Kviečiame organizuoti renginius, kuriuose atsispindėtų bendruomenių ir suaugusiųjų švietėjų vaidmuo skleidžiant suaugusiųjų mokymosi idėją ir parodant suaugusiųjų mokymosi galimybes, atskleidžiant mokymosi patrauklumą, aptariant suaugusiųjų mokymosi pažangą bei suaugusiųjų mokymosi ateityje įžvalgas.

Šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitę atidarysime 2020 m. lapkričio 13 dieną Šakiuose, mieste, kuriame gyveno, kūrė ir dirbo daug žymių Lietuvos šviesuolių, jų tarpe ir Vincas Kudirka. Iš Šakių, lyg skambančio Varpo aidai, savaitės renginiai pasklis po visą Lietuvą, nes suaugusiųjų mokymosi savaitės programą kursime visi bendrai, kaip ir dvidešimt kartų iki šių metų.

Planuodami Mokymosi savaitės renginius atsižvelkime į šių metų ypatumą – Covid -19 situaciją. Pagalvokime apie susitikimus „gyvai“ ir virtualiai, Būkime sąmoningi ir pilietiški, planuokime renginius atsakingai ir laikydamiesi rekomendacijų.

2020 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja
Mokymosi savaitės dalyvio anketa
Koordinatorių sąrašas

Informaciją apie Metų andragogo ir projektų konkurso nuostatus skelbsime artimiausiu laiku.

Sep 30, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes