Susitikime mokytis. Saugiai ir atsakingai.

Šiomis dienomis dažnai atsakinėjame į klausimą, ar bus į vėlesnius laikus nukeliama šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitė.
Atsakome: ne, Mokymosi savaitės data nesikeičia, ji vyks, kaip numatyta, lapkričio 14 – 22 dienomis. Keičiasi tik jos formatas. Ir keičiasi jis ne dėl to, kad ką tik įsigaliojo karantinas. Jau skelbdami suaugusiųjų mokymosi savaitę kvietėme galvoti apie saugius renginius, nes pati svarbiausia šių metų pamoka – suvokti ir įsisąmoninti, kad Lietuvai (man, tau, jai, jam, mums, jums, jiems) reikia mūsų visų pastangų įveikti pandeminę situaciją, išmokti saugoti save ir kitus, kad kuo greičiau galėtume susitikti mokytis klasėse ir auditorijose.

Šių metų Mokymosi savaitės esmė – andragogo ir bendruomenės susitelkimas mokymuisi. Tai ir kviečiame andragogus skatinti žmones saugiam mokymuisi: parodykime kitokias (ne kontaktines) mokymosi galimybes, kvieskime savo bendruomenių narius būti atsakingais, duokime mokymosi šeimose ir individualaus mokymosi idėjų.

Ir bendruomenes kviečiame būti aktyvioms: kreiptis į andragogus, siūlant per nuotolį aptarti jums rūpimas temas, diskutuoti mokymosi klausimais.

Kaip galime susitikti su mokymusi šiandieninėje situacijoje? Galimybių yra daug, tereikia apsidairyti ir tas galimybes išnaudoti.

Kviečiame priimti iššūkį „Kasdien po mažą mokymosi stebuklą“! Kasdien išsirinkime po vieną veiklą ir ją atlikdami išsikelkime tikslą – ko nors išmokti. Mokytis galime šeimose, individualiai, per atstumą. Iššūkio rezultatus prašome talpinti į LSŠA facebook’o paskyrą https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija . Tai daryti galite vykstant Mokymo savaitei ir vieną savaitę po jos. Aktyviausius, išradingiausius, atkakliausius apdovanosime.

Keletą mūsų idėjų saugiam ir atsakingam mokymuisi rasite žemiau pateikiamoje medžiagoje.

Mokomės šeimoje
  • Visa šeima skaito tą pačią knygą, ją aptaria, kuria iliustracijas arba animacijos vaizdus. O gal skaitome skirtingas knygas ir pagal jų turinį sukuriame bendrą šeimos knygą?
  • Žaidžiame turimus stalo žaidimus ir kuriame savus. Statome tiltą (per upę, tarp kalnų, per bedugnę, vienas kito link): https://www.crazygames.com/game/construct-a-bridge
  • Išsirenkame bendrą receptą ir jį įgyvendiname.
  • Apsilankome virtualiame muziejuje (pvz., https://3dvilnius.lt/valdovurumai/) ar atskiroje parodoje (pvz., http://www.llbm.lt/parodos/kas_saldu_tas_skanu/ , daugiau http://www.llbm.lt/virtualios/ ), dalijamės įspūdžiais, jais fiksuojame piešiniais ar raštu.
  • Turime laiko pasirengti jaukioms Kalėdoms (juk jos vis tiek ateis)! Karpome, mezgame, veliame, išbandome naujų patiekalų receptus…
  • Keliaujame po pasaulį internetu arba žiūrėdami TV kelionių laidas.
  • „Piešiame“ muziką, t. y., klausydami mėgstamos muzikos piešiame ar simboliais kuriame jai iliustraciją…

…..ir sugalvojame dar daug kitų mokymosi veiklų.

Mokomės individualiai

Veiklos, kurios tinka šeimoms, tinka ir individualiam mokymuisi, todėl nesikartosime. Tikime, kad kiekvienas žmogus gali surasti ir nepaminėtų veiklų, leidžiančių jam įgyti naujų potyrių. Na, o mokymosi džiaugsmu visuomet norisi su kuo nors pasidalinti. Siūlome susitarti su bendraminčių grupele dėl temos ir ją nagrinėti, naudojant tą pačią medžiagą ir priemones arba kiekvienam naudojant skirtingą medžiagą/priemones (pvz., tema – Lietuvos tautodailė; vieni lankosi virtualiose parodose, kiti stebi laidas per TV; treti savo bibliotekoje randa knygų šia tema ir t.t.). Po sutarto laiko (dienos ar dviejų) siekiamės su bendraminčiais telefonu, skype, messanger programėlėmis, socialiniais tinklais ir pan. ir aptariame, ką įdomaus sužinojome, patyrėme.

Mokomės per atstumą

LSŠA kartu su partneriais ir regioniniais LSŠA skyriais parengė Mokymosi savaitės renginių per atstumą programą. Kiekvieną dieną norintys galės jungtis į bendras mokymosi veiklas VDU Adobe Connect platformoje. Programoje: Praktinis seminaras „Kurk lėlę, pažink save“ iš Vilniaus , pranešimas ir diskusija „Nuolatinio mokymosi raiška stiprinant organizacijos atsparumą“ iš Utenos/Anykščių, projektų ir jų rezultatų pristatymas iš Telšių, dalijimasis Kauno regiono mokymosi patirtimis, nacionalinis mokslo seminaras VDU tyrimų rezultatams apie skaitmeniniam suaugusiųjų mokymuisi atsiveriančias aukštąsias mokyklas aptarti, gerosios patirties sklaida “Prisijunk. Atrask. Patirk.” iš Klaipėdos.

Marijampolė Meilės Lukšienės švietimo centras ir Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras lapkričio 19 d. 14.00 val. zoom’o platformoje rengia konferenciją „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ .

Įvairūs renginiai per nuotolį vyks ir kitose Lietuvos vietovėse.

Informacija apie visus renginius (datas, laikus, prisijungimo galimybes) nuo lapkričio 11 d. bus skelbiama http://www.lssa.smm.lt , http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/ ir https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija priemonėse.

Kviečiame domėtis informacija, jungtis ir dalyvauti renginiuose! Susitikime mokytis!

 
Susitikime mokytis. Kartu mes galime!

Mokymosi_savaite_2020_Susitikime_mokytis

Nov 9, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes