Sutartis su Mykolo Romerio universitetu

2016 m. balandžio 15 d. Mykolo Romerio universitetas ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Sutartis leis vykdyti bendrus mokslinius tyrimus suaugusiųjų švietimo srityse, rengti ir vykdyti nacionalinius, tarptautinius studijų ir mokslo projektus ir programas tobulinant suaugusiųjų švietėjų (andragogų) veiklą, keistis teorine, praktine ir kita abipusiai naudinga informacija pagal prioritetines veiklos kryptis.

Apr 22, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes