Sveikinimas švenčių proga

Mieli LSŠA nariai ir suaugusiųjų švietimo ir mokymo bei mokymosi bendruomenės nariai,

širdingai dėkoju Jums už didelius ir mažus stebuklus, kuriuos padovanojote 2014 metais: išgirstą žodį, padrąsinamai suspaustą ranką, parašytą laišką, surengtą šventę, pažadintą prisiminimą, nesuvaidintą šypseną…

Artėjančių švenčių proga linkiu, kad Jūsų namuose kvepėtų mišku, atitirptų visos širdys, pradingtų susikaupusios nuoskaudos, tyliai pleventų Kalėdų žvakelės šviesa, mylinčios rankos susitiktų lauždamos Kalėdaitį, virš galvų praskristų angelėlis…

Linkiu, kad šios akimirkos lydėtų Jus visus ateinančius 2015 metus, teikdamos stiprybės, energijos, kūrybingumo!

Jaukaus Kūčių vakaro, skaidraus Kalėdų ryto ir lengvo šuolio į Naujuosius Metus!

Vilija Lukošūnienė,
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė

sveikinimas_2014_pabaigai

Dec 22, 2014 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes