Tarptautinė konferencija Utenoje „Europa – regionams, regionai – Europai“

Spalio 16 d. Utenos r. savivaldybėje vyks tarptautinė konferencija ,,EUROPA – REGIONAMS, REGIONAI – EUROPAI”. Šią konferenciją, skirtą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečiui paminėti, organizuoja Utenos kolegija, remia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Utenos r. savivaldybė.

Renginio tematika yra orientuota į ES regioninės politikos įgyvendinimo aktualijas. Konferencijos metu bus diskutuojama verslo ir mokslo partnerystės, bendruomenių aktyvinimo bei mokymosi visą gyvenimą klausimais, dalijamasi gerąja ES struktūrinių fondų teikiamų investicijų įsisavinimo patirtimi.

Pranešimas žiniasklaidai
Konferencijos programa

Oct 10, 2014 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes