2017: Europos suaugusiųjų mokymosi metai „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) ir Europos suaugusiųjų švietimo platformos „Epale” nacionalinis koordinatorius palaiko Europos suaugusiųjų švietimo asociacijos (EAEA) iniciatyvą 2017 metais švęsti suaugusiųjų švietimo ir mokymosi pasiekimus, įsijungiant į Europos suaugusiųjų mokymosi metus „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“.

Kviesdama dalyvauti Europos suaugusiųjų mokymosi metų kampanijoje EAEA siekia sujungti Europos suaugusiųjų švietimo ir mokymo organizacijas bendrai veiklai, kuri parodytų suaugusiųjų švietimo ir mokymosi indėlį į aktyvaus pilietiškumo ugdymą, asmeninį ir profesinį augimą, Europos plėtrą, pabrėžtų mokymosi jėgą ir džiaugsmą.

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

 • Kviečia savo narius, kitas suaugusiųjų švietimo ir mokymo įstaigas bei organizacijas aktyviai įsijungti į Europos suaugusiųjų mokymosi metų „Mokymosi jėga ir džiaugsmas“ kampaniją.
 • Ragina visus 2017 metais organizuojamus švietimo ir mokymo renginius suaugusiems skirti Europos suaugusiųjų mokymosi metams ir apie juos informuoti EAEA.
 • Skelbia, kad Europos suaugusiųjų mokymosi metų atidarymo renginys Lietuvoje vyks 2017 m. balandžio 27 d.
 • Užtikrina, kad 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė, kuri tradiciškai vyks lapkričio mėnesį, bus Europos suaugusiųjų mokymosi metų dalis ir pagrindinis Metų renginys Lietuvoje.

Europos suaugusiųjų švietimo asociacija

 • Kviečia savo narius ir kitas suaugusiųjų švietimo bei mokymo įstaigas ir organizacijas įsijungti į kampaniją, organizuojant renginius. Rekomenduojama renginius sieti su EAEA Manifesto „Suaugusiųjų mokymasis 21 šimtmetyje“ tematika*, renginius skiriant vienai, keletui ar visoms Manifesto temoms** nagrinėti.
 • Prašo dalintis informacija apie organizuojamus renginius:
  • Suaugusiųjų mokymosi savaites ar mokymosi festivalius.
  • Diskusijas Manifesto temomis atskruose renginiuose arba pvz., organizacijų visuotiniuose susirinkimuose, kituose renginiuose.
  • Konferencijas Manifesto temomis.
  • Socialines žiniasklaidos kampanijas, nagrinėjančias suaugusiųjų švietimo indėlį Manifesto tematikos srityse.
  • Kitus renginius, kuriuos tik gali sugalvoti suaugusiųjų švietėjai.

Informacijos (kas, kada ir kur) apie renginius laukiama adresu eaea-office@eaea.org arba ją galima pateikti EAEA internetinėje svetainėje užpildžius specialią formą:
http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/2017-the-year-of-adult-education-in-europe/how-to-join.html.

Plačiau apie kampaniją ir jau apie įregistruotus Europos suaugusiųjų švietėjų renginius https://adulteducation2017.eu/

Įsijunkime į kampaniją!

*Manifestas anglų k. http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/manifesto-for-adult-learning-in-the-21st-century.html

Manifestas lietuvių k. http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/manifesto/manifesto_full_lt_no_marks.pdf

**Manifesto temos anglų k. http://www.eaea.org/en/policy-advocacy/2017-the-year-of-adult-education-in-europe.html

Mar 27, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes