Europos kokybės ženklas (EQM)

Sveikiname, kad susidomėjote Europos kokybės ženklu ( EQM) – įrankiu, užtikrinančiu jūsų mokymo kokybę!

EQM-logo-CMYK

Apie Europos kokybės ženklą (EQM)

EQM yra kokybės užtikrinimo ženklas visiems neformaliojo mokymosi teikėjams Europoje. Tai kokybės sistema, leidžianti ir kviečianti neformaliojo mokymosi teikėjams įsivertinti veiklą ir paslaugas. EQM instrumentas suteikia galimybę įsivertinti, kaip veiksmingai organizacija supranta kokybišką mokymą, kokias sistemas kuria ir kokią veiklą vykdo, kad mokymo įstaiga teiktų kokybišką mokymą. EQM taip pat gali būti naudojamas ne tik neformaliojo suaugusiųjų švietimo, bet ir kito pobūdžio (formalaus, profesinio) mokymosi teikėjo paslaugų kokybės užtikrinimui ir jos tobulinimui.

EQM grindžiamas mokymus teikiančios įstaigos kasmetiniu įsivertinimu, kurį tikrina išorinis vertintojas – įsivertinimo proceso patarėjas. Mokymų teikėjams, tenkinantiems EQM standartus, suteikiamas EQM ženklas, kurį jie gali naudoti reklamuodami savo paslaugas.

EQM procesas

EQM yra skaidrus vertinimo procesas, kai mokymosi teikėjas gauna galimybę peržiūrėti savo veiklą, naudodamas rodiklius, pagrįstus bendrai sutartais standartais. Tai padeda organizacijoms nustatyti, ką jie daro gerai ir ko trūksta jų kokybės sistemoje. Savianalizės formos skaidrumas suteikia paslaugų teikėjui galimybę parengti veiksmų planą kokybės tobulinimui ir pagerinti mokymų kokybę prieš prašant išorinio vertinimo.

Proceso schema (paspaust, kad padidėtų):

EQM procesas

Siekiantiems EQM ženklo

Vertinimo forma yra EQM esmė, joje pateikiami kriterijai, pagal kuriuos mokymosi teikėjas gali įsivertinti savo paslaugų kokybę. Paraiškos formoje prašoma svarbi vertinimui informacija.

EQM paraiškos forma
EQM gairės ir įsivertinimo forma

Vertintojai

Vertintojas atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrindamas, kad mokymo paslaugų teikėjai galėtų tobulinti mokymų kokybę, reflektuotų atlikdami įsivertinimą, kad išsamiai įrodytų taikomų veiklos kokybės sistemų poveikį. Vertintojas palaiko ir skatina organizacijas, norinčias tobulinti neformalaus mokymo kokybės sistemas, kad galėtų atliepti EQM ženklo kriterijus.

Svarbu, kad išorinis vertintojas:

  • Būtų neutralus vertinamo mokymų teikėjo atžvilgiu.
  • Turėtų kompetenciją ir patirtį, tinkamą patikimai atlikti vertinimą.
  • Visiškai suprastų EQM sistemą.
  • Būtų apmokytas pagal programą, skirtą EQM vertintojams.

Vertintojo gairės apibūdina procesus, susijusius su mokymo teikėjų plėtra ir vertinimu Europos kokybės ženklui (EQM) gauti.

Vertintojo gairės papildo kitus Europos kokybės ženklo (EQM) dokumentus: Europos kokybės ženklo gaires, Įsivertinimo formą. Vertintojas turi būti susipažinęs su visais EQM dokumentais ir naujausia EQM nacionalinio atstovo pateikiama informacija.

Vertintojo gairės

Kaip vyksta vertinimas

Vertinimą organizuoja nacionalinis EQM atstovas – EQM ženklą atstovaujanti organizacija. Lietuvoje nacionalinis EQM atstovas yra Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

EQM nacionalinis atstovas:

  • Atsako už EQM proceso dokumentų vertimą ir atnaujinimą.
  • Nustato mokymo teikėjų vertinimo procedūrą ir įvertinimo kainą.
  • Priima mokymo teikėjų paraiškas ir pradeda vertinimo procedūrą arba paraišką atmeta.
  • Vertinimo metu patarti ir padėti mokymo teikėjui objektyviai ir tinkamai įsivertinti. Nacionalinis EQM atstovas gali deleguoti šią funkciją išoriniam vertintojui.

EQM nacionalinio atstovo veiksmai

Priėmę paraišką EQM nacionalinis atstovas siunčia teikėjui sąskaitą, EQM gaires, įsivertinimo formą ir kitus reikalingus dokumentus.

Gavęs teikėjo apmokėjimą, EQM nacionalinis atstovas paskiria išorinį vertintoją ir sudaro su juo sutartį, kurioje nustatomos vertintojo pareigos ir užmokestis.

Mokymo teikėjo užpildytą Įsivertinimo formą EQM nacionalinis atstovas siunčia paskirtajam išoriniam vertintojui.

Remdamasis išorinio vertintojo ataskaita, EQM nacionalinis atstovas suteikia mokymų teikėjui EQM sertifikatą ir EQM ženklą.

Su mokymų teikėju pasirašoma EQM ženklo naudojimo sutartis.

Jei išorinis vertintojas abejoja dėl EQM ženklo suteikimo arba nerekomenduoja suteikti EQM ženklo, nacionalinis EQM atstovas suteikia pretendentui į ženklą galimybę per du mėnesius parengti veiksmų planą rastoms klaidoms ištaisyti. Šiuo laikotarpiu EQM nacionalinis atstovas suteikia pagalbą arba pasamdo išorinį vertintoją tokią pagalbą suteikti.

Jei mokymo teikėjas neatitinka minimalių standartų, EQM ženklas jam nesuteikiamas ir paaiškinama kodėl.

Jeigu remiantis metinėmis ataskaitomis ar kita patikima informacija nustatoma, kad mokymo teikėjas neatitinka EQM standartų, EQM nacionalinis atstovas sustabdo EQM sertifikato galiojimą ir neleidžia naudoti EQM ženklo. Apie tai teikėjui pranešama prieš 14 dienų nuo sprendimo priėmimo.

EQM svetainė anglų k.

EQM – tai Jūsų įrankis, užtikrinantis mokymo kokybę!

May 10, 2019 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes