Baigiamieji projekto „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ žingsniai

LSSA_MSAE_Erasmus-plus

Diskusijos apie tai, kaip dar labiau suaktyvinti suaugusiųjų švietimo organizatorių tarpusavio ir jų bei savivaldos bendradarbiavimą, kad į mokymąsi įsitrauktų vis daugiau ir daugiau suaugusiųjų, kad jiems skirti mokymo(si) renginiai taptų dar labiau naudingi, įtraukūs ir kokybiški vainikavo baigiamuosius projekto „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ renginius Lietuvoje. Renginiuose Šiauliuose iš Šakiuose dalyvavo gausus Lietuvos formalaus ir neformalaus suaugusiųjų švietimo/mokymo organizatorių, andragogų, profesinio rengimo centrų, aukštųjų mokyklų dėstytojų, NVO atstovų, neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorių ir savivaldybių administracijų suaugusiųjų švietimu besirūpinančių darbuotojų būrys.

Pagrindinis abiejų renginių tikslas buvo apžvelgti įvykdyto projekto eigą, pristatyti jo rezultatus – suaugusiųjų mokymosi skatinimo savivaldybėse vadovą ir skaitmeninių įgūdžių tyrimo anketą, ir diskutuoti, kaip suaugusiųjų švietimo organizatoriai ir savivalda galėtų dar glaudžiau bendradarbiauti dėl didesnės suaugusiųjų įtraukties į mokymąsi. Tačiau organizuojant renginius vietinių pagalbininkų iniciatyva renginių turinys buvo papildytas regionine specifika supažindinant dalyvius su neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikla skirtinguose šalies regionuose ir suteikiant galimybę dalyvauti mokymosi programose.

Taigi renginiai buvo ir panašūs, ir skirtingi.

Šiaulių renginyje pažintis su projekto rezultatais vyko dalyviams skaitant „gyvąsias knygas“: „Latvijos modeliai“, „Romansai apie finansus“, „Ne tik pizza ir espresso…“, „Voratinklis“.

Dalyviai Šakiuose su projektu susipažino žaisdami „Kahoot“ žaidimą ir projekto ekspertams žodžiu bei vizualika pristatant keturių projektą vykdžiusių šalių gyventojų skaitmeninio raštingumo įgūdžių palyginimą.

Dar labiau renginių turinys išsiskyrė antrojo renginio dalyje. Šiaulių renginyje suaugusiųjų švietimo problemomis ir patirtimi dalijose Šiaulių miesto švietimo centro direktorė, LSŠA valdybos narė Vilma Tubutienė ir Joniškio rajono švietimo centro direktorė Rasa Kelpšienė.

Renginio dalyviai Šakiuose susipažino su Šakių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikla, kurią pristatė NSŠ koordinatorė Tatjana Vrubliauskienė ir muziejų indėliu į kultūrinį suaugusiųjų švietimą, apie kurį kalbėjo Zanavykų muziejuas direktorė Rima Vasaitienė.

Praktinį mokymosi potyrį dalyviai išgyveno dalyvaudami mokymosi programpse „Siluetų kūrimas“ Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų – muziejuje ir „Kraitinės skrynios“ Zanavykų muziejuje.

Antroji renginio dalis atskleidė, kad suaugusiųjų švietimui ir mokymuisi stiprinti reikalingas ne tik susitelkimas viename mieste ar rajone, tačiau ir pasidalijimas patirtimi bei ryšių užmezgimas su suaugusiųjų švietėjais kitose savivaldybėse, taip pat patirties perėmimas iš kaimyninių (ir ne tik) šalių.

Tai padaryti Lietuvos suaugusiųjų švietėjai gali atsivertę projekto leidinį „Savivaldos parama suaugusiųjų švietimui. Suaugusiųjų mokymosi skatinimo vadovas

„Erasmus+ “ programos projektą „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ (2020-1-LV01-KA204-077426) metais įgyvendino Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija (projekto koordinatorius), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Estijos suaugusiųjų švietimo asociacija „Andras“ ir asociacija „Prometeo“ (Italija).

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Dr. Vilija Lukošūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos projektinės veiklos ekspertė, „Epale“ ekspertų komandos narė

Aug 26, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes