Baigiasi projektas „Mokymasis mokytis grįžtantiems mokytis“

2015 metų liepos 31 dieną baigiame Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos koordinuojamą Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig paprogramės partnerysčių projektą „Mokymasis mokytis grįžtantiems mokytis“ (L2L4AR, projekto nr. 2013-1-LT1-GRU06-09094-1). Turime kuo pasidžiaugti, nes sutartinai dirbant pasiekti visi užsiplanuoti tikslai: visose partnerių šalyse išanalizuotas valstybinis požiūris į mokymąsi mokytis kaip pagrindinę bendrąją kompetenciją, aptartos mokymo institucijų personalo nuostatos dėl mokymosi mokytis gebėjimų ugdymo, išsiaiškintas grįžtančių mokytis suaugusiųjų mokinių supratimas apie mokymąsi mokytis ir patobulintas tiek mokinių, tiek pačių andragogų gebėjimas mokytis.

Paskutinis projekto naujienlaiškis

Tags:
Jul 29, 2015 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes