INDUCATE: socialinė sveikatos sutrikimų turinčių besimokančiųjų įtrauktis

Šiais metais Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, kaip projekto partneris Lietuvoje, baigia vykdyti Erasmus+ KA2 projektą „Integruota suaugusiųjų švietimo teikėjų sistema, skirta remti besimokančiųjų, turinčių sveikatos sutrikimų, socialinę įtrauktį“ (sutrumpintai INDUCATE, 2019 -2022). Projektą LSŠA vykdo kartu su partneriais Austrijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Graikijoje.

Pastaruoju metu projekte intensyviai dirbama jau ties paskutiniuoju – ketvirtuoju intelektiniu produktu bei planuojama intensyvi projekto rezultatų sklaida.

LSSA30_inducate

Ką projekto partneriai jau nuveikė?

2019 – 2021 metais projekto partneriai:

  • ištyrė faktorius, lemiančius suaugusiųjų besimokančiųjų, turinčių sveikatos sutrikimų, švietimo efektyvumą,
  • sukūrė integruotą vertinimo sistemą, skirtą suaugusiųjų švietimo teikėjams išsimatuoti jų darbo efektyvumą dirbant su suaugusiaisiais besimokančiaisiais, turinčiais sveikatos sutrikimų,
  • nustatė gerąsias suaugusiųjų švietimo teikėjų praktikas, taikomas šalyse-partnerėse.

Ketvirtasis projekto intelektinis produktas – skaitmeninė duomenų saugykla, skirta suaugusiųjų švietimo teikėjų įsivertinimui ir darbo kokybės gerinimo planų sudarymui – bus pristatytas projekto sklaidos renginio 2022 m. vasario 26 d. Druskininkuose metu.

Kviečiame sekti projekto naujienas:

Taip pat kviečiame skaityti projekto naujienlaiškius:

INDUCATE naujienlaiškis Nr.1
INDUCATE naujienlaiškis Nr.2
INDUCATE naujienlaiškis Nr. 3

Projektą įgyvendina:

Project_INDUCATE_doers

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Erasmus_plus_programme_of_EU_logo

Feb 5, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes