Įsivertinkime mokėjimo mokytis gebėjimus ir tobulinkime juos

erasmus_guid4l2l

Projekto „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ partneriai iš Lietuvos, Estijos, Vokietijos ir Ispanijos sukūrėme du intelektualinius projekto rezultatus: klausimyną mokėjimo mokytis kompetencijai įsivertinti ir rekomendacijas šiai kompetencijai tobulinti.

Mokėjimo mokytis gebėjimų reikšmės šiandieninėje visų gyvenimo sričių vystymosi situacijoje įrodinėti jau nebetenka. Tik kartais atrodo, kad visi esame įvaldę šiuos gebėjimus. Mūsų sukurtų produktų testavimas parodė, kad, deja, taip nėra. Atlikę mokėjimo mokytis įsivertinimo testą tiek suaugusieji mokiniai, tiek jų mokytojai, tiek aukštųjų mokyklų dėstytojai rado šios kompetencijos spragų.

Užpildžius klausimyną gaunama individuali įsivertinimo ataskaita, rodanti mokėjimo mokytis kompetenciją sudarančių sub – kompetencijų (laiko valdymo, informacijos tvarkymo, darbo grupėje, refleksijos bei motyvacijos ir savivertės) lygius: žemą, vidutiniškai žemą, vidutiniškai aukštą, aukštą. Šie rezultatai atskleidžia besimokančiojo individualų mokėjimo mokytis kompetencijos profilį.

Džiaugiamės galėdami pristatyti antrąjį projekto rezultatą – rekomendacijas, ką daryti norintiems mokėjimo mokytis gebėjimus tobulinti. Rekomendacijose apžvelgiami bendrieji įsivertinimo rezultatai pagal gebėjimų lygius, kiekvienos mokėjimo mokytis kompetencijos sudedamosios dalies (subkompetencijos) įverčiai pagal kiekvieną įsivertinimo klausimyno teiginį.

Dabartiniu momentu norėdami pildyti klausimyną turėsite jį atsispausdinti. Rekomendacijas galima atsispausdinti arba skaityti kompiuteryje.

Šiuo metu, projektui einant į pabaigą, intensyviai kuriamas interaktyvus instrumentas, kurį naudojant visus veiksmus (įsivertinti, sužinoti rekomendacijas) bus galima atlikti virtualiai.

Projektas „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ (IG4L2L, Nr. 2016-1-LT01-KA204-023137) vykdomas pagal Erasmus+ strateginių partnerysčių programą.

Klausimynas mokėjimo mokytis kompetencijai įsivertinti

Rekomendacijos mokėjimo mokytis kompetencijai tobulinti

4l2l_logos

Feb 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes