Naujas “Savišvietos” numeris

Pristatome LSŠA leidinio “Savišvieta” numerį, kurį sudaro M. Romerio universiteto III kurso filosofijos ir humanistikos instituto studentų, šių metų pavasarį atlikusių praktiką LSŠA biure, straipsneliai.

Kaip teigia leidinio įvadinio žodžio autorius prof. Saulius Kanišauskas, šių dienų galingame ir nesiliaujančiame informacijos sraute ir globalių ryšių pasaulyje, neleidžiančiame sustoti, apmąstyti, patylėti, pabūti su savimi, patyrinėti savo širdies gelmes, būsimų filosofų  rašiniai maloniai nustebina. Pasirodo, dar yra jaunų žmonių, kurie nori ir geba mąstyti, kuriems išminties meilė – filosofija – nėra svetima.

Kviečiame susipažinti, ką, gal ir ne itin profesionaliai, bet jaunatviškai nuoširdžiai, studentai rašo temomis “Tautos identiteto problema Lietuvos filosofijos kontekste”, “Pagonybės pėdsakai Lietuvoje”, “Informacinių technologijų naudojimo švietime problema”, “Žmogaus tapsmas asmenybe: išsilavinimas kaip pagrindas”.

Malonaus skaitymo!

Tags:
Dec 15, 2014 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes