Naujas „Savišvietos“ numeris

Pristatome naują mūsų Asociacijos leidinio „Savišvieta“ numerį. Visas leidinys skirtas 2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokymosi spalvos“. Sudaryti tokio turinio „Savišvietą“ paskatino „atradimas“, kad praėjusių metų Mokymosi savaitei, kaip niekada anksčiau, buvo skirta daug dėmesio viešojoje erdvėje: įstaigų svetainėse ir socialiniuose tinkluose, savivaldybių internetiniuose puslapiuose, vietinėje ir respublikinėje spaudoje, andragogų asmeniniuose socialiniuose tinkluose. Pateikiama informacija, kaip ir pati Mokymosi savaitė, įvairiaspalvė: kvietimai į renginius, renginių atskiruose miestuose bei rajonuose programų suvestinės, įvykusių atskirų renginių aprašymai bei nuotraukos, kelių renginių apibendrinimai, refleksijos apie renginius… Sukaupus daugiau nei 50 puslapių medžiagos atėjo supratimas, jog ir medžiagą, ir Mokymosi savaitės faktus reikia apibendrinti, kad liktų Suaugusiųjų mokymosi savaičių istorijai, kad pasklistų po Lietuvą kaip gerosios patirties pavyzdys.

Dėkojame visiems, organizavusiems Mokymosi savaitę, pasidalijusiems savo įspūdžiais ir prisiminimais.

Linkime malonaus skaitymo ir idėjų ateities Suaugusiųjų mokymosi savaitėms paieškų!

Savišvieta 2016 Nr. 2 (pdf)

Feb 5, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Pirmasis 2016 metų „Savišvietos“ numeris

Pristatome LSŠA leidinio “Savišvieta” numerį, skirtą vystomojo bendradarbiavimo problematikai. Leidinys parengtas pagal #EYD2015 projekto „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ medžiagą.

Projektą 2015 metais įgyvendino Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos nariai, tarp jų – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, pasitelkusi savo narius Utenos kolegiją ir Vilniaus kooperacijos kolegiją.

„Savišvietos“ leidinyje pristatoma vystomojo bendradarbiavimo ir darnaus vystymosi idėja. Įvairiais aspektais ją nagrinėja Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos vykdančioji direktorė M. Čubajevaitė ir projekte dalyvavusių kolegijų studentai. Jų straipsneliuose atsiskleidžia jaunų žmonių požiūris į globalias tarptautinės visuomenės problemas, į galimybes keisti požiūrį į daugelį dalykų, kurie gali padėti siekti didesnės darnos ekonominiame, socialiniame visuomenės gyvenime, pristatoma ir apibendrinama jaunų žmonių savanoriško darbo ir vystomojo bendradarbiavimo bei darnios plėtros patirtis.

Norintys organizuoti globaliojo švietimo veiklas leidinyje ras informaciją, kur ieškoti idėjų, o norintys pasitikrinti žinias ir supratimą apie vystomąjį bendradarbiavimą galės atsakyti į viktorinos klausimus.

Leidinys iliustruotas projekto metu vykusio fotografijų konkurso „Pasaulis tavo akimis“ nugalėtojų ir dalyvių nuotraukomis bei jas „lydinčiomis“ istorijomis.

Skaityti “Savišvietą 2016 Nr. 1″

Malonaus skaitymo!

Apr 8, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Naujas „Savišvietos“ numeris

Pristatome LSŠA leidinio “Savišvieta” numerį, skirtą mokėjimo mokytis kompetencijos problematikai, kuri dvejus metus buvo nagrinėjama ES Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig partnerysčių paprogramės projekte „Mokymasis mokytis grįžtantiems mokytis“ (L2L4AR, projekto numeris 2013-1-LT1-GRU06-09094 1).

Projektą 2013 – 2015 metais įgyvendino septynios suaugusiųjų švietimo institucijos ir organizacijos Europos Sąjungos šalyse, projektą koodinavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, jos partneriu Lietuvoje buvo Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras.

Pagrindinė projekto idėja – atkreipti švietimo politikų, suaugusiųjų švietėjų ir mokytojų bei suaugusių mokinių dėmesį į mokėjimo mokytis kompetenciją, skatinti jos ugdymąsi.

„Savišvietos“ leidinyje pristatoma mokėjimo mokytis kompetencija kaip svarbi mokymosi dalis, projekto veikla ir rezultatai.

Ypatingą skaitytojų, besidominčių mokėjimo mokytis kompetencija, dėmesį norime atkreipti į septynių šalių švietimo dokumentų, kuriuose daugiau ar mažiau reglamentuojama (turėtų būti reglamentuojama ) mokėjimo mokytis kompetencija, analizę ir tikslinių grupių – suaugusiųjų mokinių ir suaugusiųjų mokytojų – nuomonių apie mokymąsi mokytis apibendrinimą.

Malonaus skaitymo!

Sep 28, 2015 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Naujas “Savišvietos” numeris

Pristatome LSŠA leidinio “Savišvieta” numerį, kurį sudaro M. Romerio universiteto III kurso filosofijos ir humanistikos instituto studentų, šių metų pavasarį atlikusių praktiką LSŠA biure, straipsneliai.

Kaip teigia leidinio įvadinio žodžio autorius prof. Saulius Kanišauskas, šių dienų galingame ir nesiliaujančiame informacijos sraute ir globalių ryšių pasaulyje, neleidžiančiame sustoti, apmąstyti, patylėti, pabūti su savimi, patyrinėti savo širdies gelmes, būsimų filosofų  rašiniai maloniai nustebina. Pasirodo, dar yra jaunų žmonių, kurie nori ir geba mąstyti, kuriems išminties meilė – filosofija – nėra svetima.

Kviečiame susipažinti, ką, gal ir ne itin profesionaliai, bet jaunatviškai nuoširdžiai, studentai rašo temomis “Tautos identiteto problema Lietuvos filosofijos kontekste”, “Pagonybės pėdsakai Lietuvoje”, “Informacinių technologijų naudojimo švietime problema”, “Žmogaus tapsmas asmenybe: išsilavinimas kaip pagrindas”.

Malonaus skaitymo!

Dec 15, 2014 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes