Nauji įrankiai suaugusiųjų švietimo organizatoriams: MSAE projekto produktai

Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija (projekto koordinatorius), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Estijos suaugusiųjų švietimo asociacija „Andras“ ir asociacija „Prometeo“ (Italija) 2022 – 2022 metais įgyvendino „Erasmus+ “ programos projektą „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ (2020-1-LV01-KA204-077426). Baigiantis projektui dovanojame Lietuvos suaugusiųjų švietėjams bei suaugusiųjų švietimo organizatoriams projekto partnerių sukurtus produktus. Džiaugsimės, jeigu jie taps pagalbiniais įrankiais organizuojant suaugusiųjų mokymąsi, plėtojant savivaldos ir suaugusiųjų švietimo bei mokymo įstaigų bendradarbiavimą.

Suaugusiųjų mokymosi skatinimo vadovas

Projektą „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui vainikuoja bendras keturių projektą įgyvendinusių šalių darbas – leidinys „Savivaldos parama suaugusiųjų švietimui. Suaugusiųjų mokymosi skatinimo vadovas“.

Leidinys  skirtas savivaldybių suaugusiųjų švietėjams ir organizatoriams, ieškantiems  žinių ir iniciatyvų tobulinant suaugusiųjų švietimą.

Vadovą sudaro trys dalys.

Pirmojoje dalyje pateikiama informacija apie suaugusiųjų švietimo situaciją, paramą suaugusiųjų švietimo teikėjams ir mokymosi galimybes įvairioms tikslinėms grupėms keturiose Europos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Italijoje.

Antrojoje dalyje yra įkvepiančių gerosios praktikos pavyzdžių iš keturių leidinį sudariusių šalių ir naudingų įrankių, kuriuos galima nedelsiant taikyti praktikoje.

Trečiojoje dalyje apžvelgiama skaitmeninio raštingumo situacija visose keturiose šalyse, taip pat pilotinio tyrimo apie gyventojų skaitmeninio raštingumo įgūdžius nedidelėse savivaldybėse rezultatai bei jų palyginimas tarp keturių šalių.

Klausimynas gyventojų skaitmeninio raštingumo įgūdžiams išsiaiškinti

Savivaldybių neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatoriai ar savivaldybių specialistai gali pasinaudoti taip pat projekte sukurtu klausimynu, skirtu gyventojų skaitmeninio raštingumo įgūdžiams išsiaiškinti.

„Erasmus+ “ programos projektą „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ (2020-1-LV01-KA204-077426) metais įgyvendino Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija (projekto koordinatorius), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Estijos suaugusiųjų švietimo asociacija „Andras“ ir asociacija „Prometeo“ (Italija).

Projektą finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

LSSA_MSAE_Erasmus-plus

Dr. Vilija Lukošūnienė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos projektinės veiklos ekspertė, „Epale“ ekspertų komandos narė

Aug 26, 2022 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes