Suteikime žodį besimokantiesiems

Projektą “Suteikime žodį suaugusiems besimokantiesiems” vykdė tarptautinė grupė, kurią sudarė specialistai iš Belgijos, Ispanijos, Lietuvos, Škotijos, Vengrijos.

Šio projekto tikslas – demokratijos suaugusiųjų švietime vystymas. Tai ypač aktualu toms įstaigoms, kuriose mokosi asmenys iš padidintos socialinės rizikos grupių: bedarbiai, neįgalieji, tautinių mažumų atstovai, imigrantai ir kt.Dažnas besimokantysis turi nesėkmingo mokymosi vaikystėje/jaunystėje patirtį, stokoja mokymosi įgūdžių, motyvacijos.

Tradiciškai , ruošiant mokymo programas, organizuojant įvairius kursus, parenkant mokymo ir mokymosi metodus, sudarant mokymosi tvarkaraščius, parenkant dalyko mokytojus, atsižvelgiama į mokymo įstaigos, mokytojų intersesus, tačiau dažnai pamirštamas pagrindinis šio proceso dalyvis – suaugęs besimokantysis. Besimokančiųjų dalyvavimas mokymo procese, ne tik skatina jų aktyvumą, motyvaciją, gerina mokinių/mokytojų tarpusavio santykius, bet ir ugdo demokratiškoje visuomenėje reikalingus įgūdžius.

Tarptautinė komanda sukūrė:

Vadovėlis ir mokomoji medžiaga, skatina ir suaugusius mokinius, ir jų mokytojus žengti konkrečius žingsnius demokratijos link.

Jonė Sikorskienė,
Vilniaus darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnybos direktorė

Tel.: 8-5-2151588
El.p.: sjone@vilnius.ldrmt.lt

Jun 15, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes