Pasveikinom vieni kitus

2017 metų balandžio 27 diena buvo svarbi mūsų Asociacijos nariams. Tą dieną vyko trys renginiai: ataskaitinis Skyrių narių susirinkimas, konferencija „Suaugusiųjų mokymasis socialinei raidai“, kurią organizavome kartu su Mykolo Romerio universitetu ir neformalaus LSŠA narių bendravimo pažmogys. Kiekvienas renginys turėjo savo tikslus, o juos vienijanti „raudona gija“ buvo Asociacijos 25-ių metų sukaktis.

Konferencijos atidarymo metu LSŠA buvo pasveikinta nuotaikinga lietuvių liaudies muzika, kurią atliko Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos Menų fakulteto kolektyvas, vadovaujamas Dariaus Mockevičiaus.

Sukakties proga konferencijoje buvo padarytas pranešimas „Dvidešimt penkios LSŠA akimirkos…paukščiai“, kuriame apžvelgtas Asociacijos skrydis nuo įkūrimo 1992 metais iki šių dienų ir pažymėti pagrindiniai pasiekimai. Šiltais žodžiais ir aplodismentais buvo apdovanoti Asociacijos įkūrėjai, tarp jų Vytautas Burokas, ir, buvę organizacijos prezidentai Valdas Dienys, Roma Juozaitienė ir Arūnas Bėkšta.

Mūsų nariai turėjo galimybę prisistatyti stendiniuose pranešimuose ir ta galimybe pasinaudojo Panevėžio rajono švietimo centras, Soros International House, Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centras, taip pat įstaigos, kuriose dirba mūsų individualūs nariai bei aktyvūs suaugusiųjų mokymo teikėjai, nesantys LSŠA nariais.

Jaukia ir šilta nuotaika spinduliavo neformalusis Asociacijos narių pasibendravimas – pažmogys.

25- mečio proga andragogai sveikino vienas kitą, sakė gerus žodžius, šypsojosi, dalijosi prisiminimais ir svajonėmis apie ateitį, dalijosi gerumu, kurį gavo vieni iš kitų ir kurį teikė vienas kitam, džiaugėsi pasiekimais ir atradimais. Susibūrusiųjų nuotaiką kėlė Mykolo Romerio universiteto merginų džiazo ansamblis, vadovaujamas Artūro Noviko.

Visi, kurie ten buvo, kavą ir vandenį gėrė, jubiliejiniais tortukais užsikąsdami… per barzdą varvėjo… burnoje tirpo….širdis BENDRYSTE džiaugėsi.

pasveikinom_1
pasveikinom_2
pasveikinom_3
pasveikinom_4
May 16, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes