Pirmasis 2016 metų „Savišvietos“ numeris

Pristatome LSŠA leidinio “Savišvieta” numerį, skirtą vystomojo bendradarbiavimo problematikai. Leidinys parengtas pagal #EYD2015 projekto „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ medžiagą.

Projektą 2015 metais įgyvendino Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos nariai, tarp jų – Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, pasitelkusi savo narius Utenos kolegiją ir Vilniaus kooperacijos kolegiją.

„Savišvietos“ leidinyje pristatoma vystomojo bendradarbiavimo ir darnaus vystymosi idėja. Įvairiais aspektais ją nagrinėja Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos vykdančioji direktorė M. Čubajevaitė ir projekte dalyvavusių kolegijų studentai. Jų straipsneliuose atsiskleidžia jaunų žmonių požiūris į globalias tarptautinės visuomenės problemas, į galimybes keisti požiūrį į daugelį dalykų, kurie gali padėti siekti didesnės darnos ekonominiame, socialiniame visuomenės gyvenime, pristatoma ir apibendrinama jaunų žmonių savanoriško darbo ir vystomojo bendradarbiavimo bei darnios plėtros patirtis.

Norintys organizuoti globaliojo švietimo veiklas leidinyje ras informaciją, kur ieškoti idėjų, o norintys pasitikrinti žinias ir supratimą apie vystomąjį bendradarbiavimą galės atsakyti į viktorinos klausimus.

Leidinys iliustruotas projekto metu vykusio fotografijų konkurso „Pasaulis tavo akimis“ nugalėtojų ir dalyvių nuotraukomis bei jas „lydinčiomis“ istorijomis.

Skaityti “Savišvietą 2016 Nr. 1″

Malonaus skaitymo!

Apr 8, 2016 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes