Pirmoji projekto „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ kregždė

IG4L2L_header

Įgyvendindami Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektą „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ (IG4L2L, Nr. 2016-1-LT01-KA204-023137) ir bendradarbiaudami su partneriais iš Estijos, Vokietijos ir Ispanijos sukūrėme pirmąjį intelektualinį projekto rezultatą – klausimyną mokėjimo mokytis kompetencijai įsivertinti.

Mokėjimo mokytis kompetencija užima reikšmingą vietą „mokymosi visą gyvenimą amžiuje“, teigia N. Longworthas (2007) . Šių dienų mokslo ir technologijų pokyčiai, globalizacija ir išaugęs žmonių mobilumas palieka mažai vilties, kad žmogus gali gyventi nesikeisdamas, t. y. nesimokydamas, todėl gebėjimas mokytis būtinas kiekvienam žmogui.

Mokėjimas mokytis – vienas iš aštuonių bendrųjų gebėjimų, nuo kurių priklauso efektyvus kitų dalykų mokymasis. Šiandieninio gyvenimo kontekste mokėjimas mokytis yra esminė priemonė mokytis visą gyvenimą. Tobulinti mokėjimo mokytis gebėjimus aktualu visiems piliečiams, įskaitant ir asmenis, esančius nepalankiose aplinkybėse (turinčius specialius poreikius, iškritusius iš mokyklinės sistemos), visą žmogaus gyvenimą (įskaitant ikimokyklinio amžiaus vaikus ir suaugusius mokinius) ir įvairiose mokymosi aplinkose (formaliajame, neformaliajame ir savaiminiame mokymesi).

Mokėjimo mokytis kompetencija yra meta – žinios apie įgyjamas žinias, t.y. mokymasis, kaip asmuo mokosi, galvojimas apie savo paties mokymąsi, savo efektyvaus mokymosi kelio įsivertinimas ir jo modifikavimas, savęs ir savo galių mokytis įsivertinimas, sėkmingų mokymosi kelių pasirinkimas, savo interesų, ko ir kodėl norima mokytis, pažinimas.

Suaugusiųjų mokėjimo mokytis kompetencija stipriausiai pasireiškia savirefleksija ir gebėjimu stebėti bei tobulinti asmeninę pažintinę funkciją. Reflektyviai taikoma gyvenimo patirtis tobulina mokėjimo mokytis gebėjimus.

Kviečiame pasinaudoti sukurtu klausimynu ir refleksyviai pažvelgti, kokie yra Jūsų mokėjimo mokytis gebėjimai.

Klausimynas yra pirmoji interaktyvaus mokėjimo mokytis kompetencijos įsivertinimo ir tobulinimo instrumento dalis. Užpildžius klausimyną gaunama individuali įsivertinimo ataskaita, rodanti mokėjimo mokytis kompetenciją sudarančių sub – kompetencijų (laiko valdymo, informacijos tvarkymo, darbo grupėje, refleksijos bei motyvacijos ir savivertės) lygius: žemą, vidutinį arba aukštą. Šie rezultatai atskleidžia besimokančiojo individualų mokėjimo mokytis kompetencijos profilį.

Norint pildyti klausimyną reikia jį atsispausdinti. Projekto pabaigoje, sukūrus mokėjimo mokytis gebėjimams stiprinti individualias rekomendacijas pagal įsivertinimo rezultatus, visas instrumentas (klausimynas ir rekomendacijos) bus pateiktas interaktyvių būdu ir juo bus galima naudotis virtualiai.

IG4L2L_footer

Jun 21, 2017 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes