SoJust projektas baigėsi. Socialinio teisingumo tema lieka aktuali.

2023 metų birželio pabaigoje Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, kaip projekto partneris, baigė vykdyti projektą „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“ (KA2-Adult education -2020-1-IT02-KA204-079842).

Projekto pabaigą vainikavo du sklaidos renginiai.

Pirmasis sklaidos renginys vyko Vilniuje Ruklos pabėgėlių centro Naujininkų pabėgėlių stovykloje. Jame dalyvavo šiose įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai ir socialiniai pedagogai. Renginyje buvo pristatyti projekto rezultatai ir demonstruojami kai kurie praktinio mokymo metodai: Žodis ir konotacija; Mitas ar tiesa? Galvok plačiau; Jei būčiau tavo batuose.

sojust_final_1

Antrasis vyko Druskininkuose kartu su Baltijos šalių andragogų vasaros mokykla. Renginyje dalyvavo suaugusiųjų švietėjai iš įvairių Lietuvos suaugusiųjų  institucijų bei partneriai iš Latvijos ir Estijos. Renginyje buvo skaityti pranešimai apie socialinio teisingumo svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, pristatyti projekto rezultatai. Dalyviai įgyvendino keletą Mokymo programos metodų, išbandė lėlių kūrimo metodiką socialinio teisingumo temai gvildenti.

sojust_final_2

Projekte buvo sukurti trys intelektualiniai produktai:

  • Andragogo EKS profilis/Į socialinį teisingumą orientuoto andragogo, užsiimančio suaugusiųjų migrantų konsultavimu, kompetencijų profilis.

Šį produktą kūrė projekto ekspertų grupė.

  • Į socialinį teisingumą orientuota pilotinė mokymo programa.

Programą kūrė projekto ekspertų grupė. Programa buvo išbandyta visose partnerių šalyse. Apie tai, kaip vyko programos veiklų išbandymas rašyta „Epale“ platformoje Mažais žingsneliais link teisingumo ir lygių galimybių

  • Į socialinį teisingumą orientuoto mokymo ir konsultavimo praktikos vadovas.

Trečiasis projekto produktas buvo skurtas pagal projekto partnerių pravestų Veiklos tyrimų laboratorijų medžiagą. Suaugusiųjų švietėjai, kurie bandė Mokymosi programą praktiškai savo įstaigose, susitikdavo realiose ar virtualiose laboratorijose ir aptardavo, kaip sekėsi bei kokie iššūkiai kilo. Šių laboratorijų veikla atsispindėjo straipsnelyje „Epale“ platformoje Socialinis teisingumas: praktinės veiklos jam užtikrinti

Medžiagos artimiausiu metu kviečiame ieškoti projekto svetainėje http://sojustproject.com/ polapyje Intellectual outputs.

***

Projektas „Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo  paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams“  buvo vykdomas pagal „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programą. Projekto partneriai:  ilmiolavoro srl-IML (Italija), projekto koordinatorius, Institutul Roman de Educatie a Adultilor (IREA, Rumunija), Stiftelsen Kurverksamheten Universitet (Švedija), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA),  Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija), Bursa Valiligi (Turkija), CPIA TERAMO (Italija), Agrupamento de Escolas Águeda Sul (AEAS, Portugalija), Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija).

Projekto internetinė svetainė http://sojustproject.com/

FB puslapis https://www.facebook.com/Sojust-Project-101892998485208

 

Projektą dalinai finansuoja Europos Komisija. Šiame dokumente pateikiama informacija ir požiūriai yra autoriaus (-ių) duomenys ir nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę. Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali būti laikomi atsakingais už juose esančios informacijos naudojimą.

Informaciją parengė dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA projektinės veiklos ekspertė

Nuotraukos autorės, naudojamos dalyviams sutikus.

Jul 21, 2023 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes