Sutikime žmogų, ne kultūrą

Mažas Porretta Terme miestelis (apie 4 000 gyventojų) Bolonijos provincijoje (Italija) ir didelė šio miestelio suaugusiųjų švietėjų patirtis, kaip dirbti su migrantais ir pabėgėliais – taip būtų galima apibendrinti Eramus+ mobilumo kelionę, kurioje 2018 m. balandžio mėn. dalyvavo devyni projekto „Andragoginis meistriškumas – suaugusiųjų mokymo kokybei didinti“ (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA104-022902) dalyviai. Mokymuose buvo gvildenama darbo su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais tema, aiškinamasi, kaip suaugusiųjų švietėjai gali prisidėti prie spartesnės minėtų asmenų integracijos, stebima, kaip tai daro ir su kokiais iššūkiais susduria kolegos Italijoje.

Norėdami pasidalinti savo patirtimi su kitais Lietuvos suaugusiųjų švietėjais, mokymosi kelionės dalyviai susistemino ir apibendrino mokymosi metu įgytas žinias, patirtį ir įspūdžius bei sudėjo juos į leidinį „Sutikti Žmogų, ne kultūrą. Darbo su migrantais mokymų Italijoje užrašai“.

Leidinį sudaro dvi dalys.

Pirmoji dalis skiriama teorinėms įžvalgoms, kurias svarbu žinoti ir suprasti dirbant su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, kitaip tariant, su kitų kultūrų atstovais. Teorinėje dalyje glaustai aprašomi mokymosi metu aptarti kultūros ir švietimo dalykai, pateikiami atliktų užduočių aprašymai bei jų rezultatai. Šią mokymų dalį vedė dr. Matilde Gruenhage Monetti, daugiau nei 25 metų dirbusi moksline bendradarbe Vokietijos suaugusiųjų švietimo instituto Leibniz mokymosi visą gyvenimą centre, tarptautinį pripažinimą pelniusi tarpkultūrinio mokymo ir mokymosi ekspertė.

Antrąją leidinio dalį sudaro mokymosi metu vykusių susitikimų su savivaldybės vadovais, nevyriausybinių organizacijų atstovais ir imigrantų mokymų organizatoriais aprašymai bei mokomosios kelionės dalyvių refleksija.

Leidinys skirtas savivaldybių tarnautojams, suaugusiųjų mokytojams ir sveikatos priežiūros darbuotojams, kuriems tenka arba teks susidurti su į Lietuvą atvykstančiais imigrantais.

Leidinį pagal mokomosios kelionės medžiagą sudarė: Monika Pocienė, Laurencija Budrytė Ausiejienė (Klaipėdos valstybinė kolegija), Kristina Lensbergienė, Loreta Gudelienė Gudelevičienė (Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centras), Jolanta Gelžinienė, Aušrinė Česnulienė (Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras), Vilija Lukošūnienė, Arūnas Bėkšta (Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija), Danutė Streikuvienė, Aušra Bagdonavičienė (Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“). Grupės darbui vadovavo projekto turinio ekspertas Arūnas Bėkšta ir projekto vadovė Vilija Lukošūnienė.

Linkime malonaus skaitymo ir prasmingo medžiagos taikymo savo mokymuose!

Jul 13, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes