Susitikime mokytis. Saugiai ir atsakingai.

Šiomis dienomis dažnai atsakinėjame į klausimą, ar bus į vėlesnius laikus nukeliama šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitė.
Atsakome: ne, Mokymosi savaitės data nesikeičia, ji vyks, kaip numatyta, lapkričio 14 – 22 dienomis. Keičiasi tik jos formatas. Ir keičiasi jis ne dėl to, kad ką tik įsigaliojo karantinas. Jau skelbdami suaugusiųjų mokymosi savaitę kvietėme galvoti apie saugius renginius, nes pati svarbiausia šių metų pamoka – suvokti ir įsisąmoninti, kad Lietuvai (man, tau, jai, jam, mums, jums, jiems) reikia mūsų visų pastangų įveikti pandeminę situaciją, išmokti saugoti save ir kitus, kad kuo greičiau galėtume susitikti mokytis klasėse ir auditorijose.

Šių metų Mokymosi savaitės esmė – andragogo ir bendruomenės susitelkimas mokymuisi. Tai ir kviečiame andragogus skatinti žmones saugiam mokymuisi: parodykime kitokias (ne kontaktines) mokymosi galimybes, kvieskime savo bendruomenių narius būti atsakingais, duokime mokymosi šeimose ir individualaus mokymosi idėjų.

Ir bendruomenes kviečiame būti aktyvioms: kreiptis į andragogus, siūlant per nuotolį aptarti jums rūpimas temas, diskutuoti mokymosi klausimais.

Kaip galime susitikti su mokymusi šiandieninėje situacijoje? Galimybių yra daug, tereikia apsidairyti ir tas galimybes išnaudoti.

Kviečiame priimti iššūkį „Kasdien po mažą mokymosi stebuklą“! Kasdien išsirinkime po vieną veiklą ir ją atlikdami išsikelkime tikslą – ko nors išmokti. Mokytis galime šeimose, individualiai, per atstumą. Iššūkio rezultatus prašome talpinti į LSŠA facebook’o paskyrą https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija . Tai daryti galite vykstant Mokymo savaitei ir vieną savaitę po jos. Aktyviausius, išradingiausius, atkakliausius apdovanosime.

Keletą mūsų idėjų saugiam ir atsakingam mokymuisi rasite žemiau pateikiamoje medžiagoje.

Mokomės šeimoje
 • Visa šeima skaito tą pačią knygą, ją aptaria, kuria iliustracijas arba animacijos vaizdus. O gal skaitome skirtingas knygas ir pagal jų turinį sukuriame bendrą šeimos knygą?
 • Žaidžiame turimus stalo žaidimus ir kuriame savus. Statome tiltą (per upę, tarp kalnų, per bedugnę, vienas kito link): https://www.crazygames.com/game/construct-a-bridge
 • Išsirenkame bendrą receptą ir jį įgyvendiname.
 • Apsilankome virtualiame muziejuje (pvz., https://3dvilnius.lt/valdovurumai/) ar atskiroje parodoje (pvz., http://www.llbm.lt/parodos/kas_saldu_tas_skanu/ , daugiau http://www.llbm.lt/virtualios/ ), dalijamės įspūdžiais, jais fiksuojame piešiniais ar raštu.
 • Turime laiko pasirengti jaukioms Kalėdoms (juk jos vis tiek ateis)! Karpome, mezgame, veliame, išbandome naujų patiekalų receptus…
 • Keliaujame po pasaulį internetu arba žiūrėdami TV kelionių laidas.
 • „Piešiame“ muziką, t. y., klausydami mėgstamos muzikos piešiame ar simboliais kuriame jai iliustraciją…

…..ir sugalvojame dar daug kitų mokymosi veiklų.

Mokomės individualiai

Veiklos, kurios tinka šeimoms, tinka ir individualiam mokymuisi, todėl nesikartosime. Tikime, kad kiekvienas žmogus gali surasti ir nepaminėtų veiklų, leidžiančių jam įgyti naujų potyrių. Na, o mokymosi džiaugsmu visuomet norisi su kuo nors pasidalinti. Siūlome susitarti su bendraminčių grupele dėl temos ir ją nagrinėti, naudojant tą pačią medžiagą ir priemones arba kiekvienam naudojant skirtingą medžiagą/priemones (pvz., tema – Lietuvos tautodailė; vieni lankosi virtualiose parodose, kiti stebi laidas per TV; treti savo bibliotekoje randa knygų šia tema ir t.t.). Po sutarto laiko (dienos ar dviejų) siekiamės su bendraminčiais telefonu, skype, messanger programėlėmis, socialiniais tinklais ir pan. ir aptariame, ką įdomaus sužinojome, patyrėme.

Mokomės per atstumą

LSŠA kartu su partneriais ir regioniniais LSŠA skyriais parengė Mokymosi savaitės renginių per atstumą programą. Kiekvieną dieną norintys galės jungtis į bendras mokymosi veiklas VDU Adobe Connect platformoje. Programoje: Praktinis seminaras „Kurk lėlę, pažink save“ iš Vilniaus , pranešimas ir diskusija „Nuolatinio mokymosi raiška stiprinant organizacijos atsparumą“ iš Utenos/Anykščių, projektų ir jų rezultatų pristatymas iš Telšių, dalijimasis Kauno regiono mokymosi patirtimis, nacionalinis mokslo seminaras VDU tyrimų rezultatams apie skaitmeniniam suaugusiųjų mokymuisi atsiveriančias aukštąsias mokyklas aptarti, gerosios patirties sklaida “Prisijunk. Atrask. Patirk.” iš Klaipėdos.

Marijampolė Meilės Lukšienės švietimo centras ir Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras lapkričio 19 d. 14.00 val. zoom’o platformoje rengia konferenciją „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ .

Įvairūs renginiai per nuotolį vyks ir kitose Lietuvos vietovėse.

Informacija apie visus renginius (datas, laikus, prisijungimo galimybes) nuo lapkričio 11 d. bus skelbiama http://www.lssa.smm.lt , http://www.lssa.smm.lt/lt/suaugusiuju-mokymosi-savaite/ ir https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija priemonėse.

Kviečiame domėtis informacija, jungtis ir dalyvauti renginiuose! Susitikime mokytis!

 
Susitikime mokytis. Kartu mes galime!

Mokymosi_savaite_2020_Susitikime_mokytis

Nov 9, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Pasirengimas suaugusiųjų mokymosi savaitei įsibėgėja

suaugusiuju_flying_girl

Pasirengimas 2020 m. lapkričio 14 –22 d. vyksiančiai suaugusiųjų mokymosi savaitei „Susitikime mokytis. Kartu mes galime!“ tęsiasi. Gali būti, kad šiais metais Mokymosi savaitė vyks kitaip – mažesnėmis grupelėmis, per nuotolį, atvirose erdvėse, renginiai bus trumpesni ir juose būsime su kaukėmis….

Tačiau tradicijos nesikeičia!

Ir šiais metais tradiciškai kviečiame:

 • teikti kandidatūras 2020 m. Metų andragogo vardui gauti.
 • Teikti projektų/iniciatyvų/veiklos pavyzdžius konkursui „Kartu mes galim!“

Džiaugiamės, kad kiekvienais metais auga ir nominuojamų Metų andragogų, ir projektų bei iniciatyvų skaičius. Tikimės, kad šiems, Jūsų ir Jūsų kolegų darbą pristatantiems veiksmams nesutrukdys jokie virusai.

2020 m. Metų andragogo vardo skelbimo ir originaliausių, kūrybiškiausių mokymosi projektų apdovanojimo ceremonija vyks 2020 m. lapkričio 13 d. atidarant suaugusiųjų mokymosi savaitę Šakiuose.

2020 m. Metų andragogo vardo suteikimo nuostatai
Kvietimas teikti 2020 m. veiklos patirtį konkursui „Kartu mes galim!“

Oct 9, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Susitikime mokytis. Kartu mes galim!

2020 m. lapkričio 14 – 22 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius įsijungti į suaugusiųjų mokymosi savaitę „Susitikme mokytis. Kartu mes galim!

Dvidešimt pirmąja suaugusiųjų mokymosi savaite siekiame atskleisti mokymosi kartu džiaugsmą, sutelkti įvairias mokymosi bendruomenes, skatinti andragogų motyvaciją dirbti kūrybiškai, apmąstyti, kaip galima pasiekti geresnių suaugusiųjų mokymosi rezultatų, parodyti suaugusiųjų mokymosi galimybes įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi.

Pagrindinė Mokymosi savaitės mintis – atkreipti dėmesį į andragogo ir bendruomenės bendradarbiavimą mokymosi sėkmei patirti.

Kviečiame organizuoti renginius, kuriuose atsispindėtų bendruomenių ir suaugusiųjų švietėjų vaidmuo skleidžiant suaugusiųjų mokymosi idėją ir parodant suaugusiųjų mokymosi galimybes, atskleidžiant mokymosi patrauklumą, aptariant suaugusiųjų mokymosi pažangą bei suaugusiųjų mokymosi ateityje įžvalgas.

Šių metų suaugusiųjų mokymosi savaitę atidarysime 2020 m. lapkričio 13 dieną Šakiuose, mieste, kuriame gyveno, kūrė ir dirbo daug žymių Lietuvos šviesuolių, jų tarpe ir Vincas Kudirka. Iš Šakių, lyg skambančio Varpo aidai, savaitės renginiai pasklis po visą Lietuvą, nes suaugusiųjų mokymosi savaitės programą kursime visi bendrai, kaip ir dvidešimt kartų iki šių metų.

Planuodami Mokymosi savaitės renginius atsižvelkime į šių metų ypatumą – Covid -19 situaciją. Pagalvokime apie susitikimus „gyvai“ ir virtualiai, Būkime sąmoningi ir pilietiški, planuokime renginius atsakingai ir laikydamiesi rekomendacijų.

2020 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja
Mokymosi savaitės dalyvio anketa
Koordinatorių sąrašas

Informaciją apie Metų andragogo ir projektų konkurso nuostatus skelbsime artimiausiu laiku.

Sep 30, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

„Pievelių šnabždesiai 2020“. Bus. Kitaip.

Mieli Kolegos,

šiais metais „Pievelių šnabždesiai” nors ir kitaip, bet įvyks.

Kviečiame visus, kur bebūtumėte – darbuose ar namuose, vieni ar draugiškame kolegų rate – susitikime prie ekranų!

Laukiame Jūsų rugsėjo 25 d. ZOOM platformoje nuo 16.00 val. Iki 19.00 val.

Kviečiame registruotis iki rugsėjo 23 d. https://forms.gle/NWpckgij6zZUQfVa6
Užsiregistravusiems išsiųsime Zoom prisijungimo nuorodą.

Preliminari programa

Sep 17, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Unikali galimybė – tobulinti socialinės žiniasklaidos (socialinių tinklų, tinklaraščių, diskusijų forumų) vartojimo įgūdžius

Soros International House, Asociacijos narys, suteikia unikalią progą LSŠA nariams dalyvauti jų vykdomo projekto mokymuose! Pasinaudokime šia galimybe.

SIH_Be-Digital_logos

SIH komanda kviečia penkiasdešimtmečius ir vyresnius asociacijos narius bei jų kolegas ir draugus į nuotolinius 15 akademinių valandų trukmės socialinės žiniasklaidos įgūdžių tobulinimo kursus.

Mokymus organizuosime kartu su „EduMint“ įmonės profesionalais.

Kursai vyks:
09 29 – nuo 17:30 – 20:15
10 01 – 17:30 – 20:15
10 06 – 17:30 – 20:15
10 08 – 17:30 – 19:30
(15 min kiekvienos sesijos metu numatyta skirti pertraukėlėms)

Šie pilotiniai mokymai yra vienas iš NordPlus Adult projekto „Be Digital“ www.be-digital-project.eu rezultatų. Projektą SIH įgyvendina kartu su partneriais iš Latvijos, Islandijos ir Norvegijos. Projekto tikslas – stiprinti vyresnių nei 50 metų amžiaus Šiaurės ir Baltijos šalių piliečių socialinės žiniasklaidos įgūdžius, siekiant pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, padidinti konkurencingumą ir prailginti jų produktyvų darbo laiką iki pensijos ir ilgiau.

Tad, jeigu Jus sudomino mūsų pasiūlymas, siųskite žinutę mano kolegei Giletai gileta@sih.lt iki 2020 09 18 dienos.

Registruojantis prašome pateikti tokią kontaktinę informaciją:

Vardas, pavardė

 • El. pašto adresas
 • Telefono nr.
 • Institucija
 • Pareigos/specialybė
 • Feisbuko paskyra ( būtina sąlyga).

Mokymuose gali dalyvauti tiek dirbantys tiek nedirbantys asmenys. Vietų skaičius ribotas, todėl ilgai nedelskite. smile

Laukiame Jūsų, SIH direktorė Daiva Malinauskienė

Sep 11, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Sėkmingo starto į išminties ir patirties pasaulį!

„Joks žmogus negali atskleisti jums nieko, išskyrus tai, kas jau snūduriuoja jūsų žinojimo priešaušryje.
Mokytojas, kuris vaikšto šventyklos sešėlyje tarp savo pasekėjų, duoda ne savo išmintį, bet greičiau savo tikėjimą ir meilę. Jeigu jis iš tikrųjų išmintingas, jis nepaprašys jūsų, kad įeitumėt į jo išminties namus, bet geriau ves jus prie jūsų pačių proto slenksčio.“
(K.Gibran „Pranašas“)

Tenepritrūksta andragoginės išminties dalijant meilę ir patirtį einantiems kartu su mumis!

gele_20200901_su_tekstu

Aug 31, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Įspūdžiai apie Nacionalinės įgūdžių strategijos svarstymą

Kaip visiems žinoma, Lietuva, bendradarbiaudama su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), rengia Nacionalinę įgūdžių strategiją, kurios tiklas – strategiškai ir visapusiškai įvertinti pagrindinius šalies įgūdžiams kylančius iššūkius bei galimybes ir suformuoti efektyvesnes įgūdžių sistemas, kurios užtikrintų darnią švietimo, užimtumo bei darbo rinkos raidą.

EBPO organizuoja jau II-ąją misiją, kuria siekia įtraukti į strategijos rengimą kuo platesnį suinteresuotų šalių ratą, surinkti išsamią informaciją ir atsiliepimus bei įvertinti kiekvieno iš keturių strategijos prioritetų būklę. 2020 m. birželio mėnesį buvo organizuoti net 3 nacionaliniai virtualūs renginiai, į kuriuos buvo pakviesti politikai,valstybės tarnautojai, atskirų sričių profesionalai bei plačioji visuomenė. Dviejuose iš jų kaip LSŠA valdybos narei teko dalyvauti ir man.

Birželio 2 d. įvyko pirmasis renginys – vaizdo konferencija, kurioje buvo detaliai pristatyta ir aptarta Lietuvos įgūdžių strategijos rengimo eiga (pristatymo santrauka lietuvių kalba pridedama)

Kitas renginys – virtuali diskusija vyko birželio 3 d.. Diskusijos metu jos dalyviai, pasiskirstę į keturias darbo grupes pagal prioritetus, aptarė kiekvieno iš jų vystymo gaires ir teikė savo pasiūlymus sėkmingam jų įgyvendinimui. Renginio pabaigoje visi dalyviai susirinko į plenarinę sesiją, kurioje darbo grupių moderatoriai pristatė kiekvienos grupės įžvalgas ir pasiūlymus.

Mūsų darbo grupė analizavo 2-ojo prioriteto „ Suaugusiųjų ir įmonių įsitraukimo į švietimą ir mokymą didinimas“ medžiagą bei parengtą rekomendacijų projektą. Diskusijos dalyviai atstovavo viešąjį ir privatų sektorius, nevyriausybines organizacijas, formalųjų ir neformalųjį švietimą, tad nuomones rekomendacijoms pateikėme iš įvairių veiklos pusių bei skirtingų patirčių. Buvo įdomu pasidalinti įžvalgomis dėl suaugusiųjų mokymo ir mokymosi situacijos Lietuvoje ir ieškoti konsensuso tarp skirtingą požiūrį ir veiklos sritis atstovaujančių žmonių (dalomoji diskusijos medžiaga pridedama).

Daiva Malinauskienė,
Soros International House direktorė,
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narė

Jul 22, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Baltijos vasaros mokykla andragogams įvyks!

Į tradicinę devintąją Baltijos šalių andragogų vasaros mokyklą šiais metais kviečia Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija. Renginys įvyks 2020 m. birželio 29-liepos 1 d. Balvai mieste, Latvijoje (https://turizmogidas.lt/lt/latvija/balvai-latv-balvi/)

Renginyje galėsite sutikti kolegas iš Latvijos ir Estijos bei pasidalinti su jais kūrybinio darbo su suaugusiais patirtimi.

O taip pat Balvai mieste galėsite pasigrožėti „išsiskleidžiančia vandens lelija“, Balvų dvaru ir Lokio sodu…

lv_map

herbas

Organizatoriai garantuoja atstumą (apie 2m) mokymosi dirbtuvių, pusryčių, priešpiečių ir vakarienių metu, taip pat vykdant veiklą lauke.

Kviečiame kolegas – Lietuvos andragogus – dalyvauti mokyklos renginyje!

Norinčių dalyvauti prašome registruotis el. paštu ingajag@gmail.com iki 2020-06-22 d.

Dalyvio mokestis – 85 eur (kelionės išlaidos į kainą neįskaičiuotos).

Preliminarią programą rasite čia

Jun 19, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Karantinas – mokymo ir mokymosi atradimų laikas. „Epale“ ieško mūsų patirčių!

COVID-19 protrūkis stipriai pakeitė mūsų gyvenimą: profesinė veikla „susiliejo“ su laisvalaikiu ir santykiais šeimoje. Suaugusiųjų švietimo bendruomenės kasdienybe tapo darbas nuotoliniu būdu, o tai reiškia, kad ganėtinai skubiai teko pristaikyti prie naujų darbo metodų, formų ir skaitmeninių priemonių. Vieniems tai buvo lengvesnis procesas, kitiems – ganėtinai nelengvas iššūkis.

Tačiau sudėtingas laikas – atradimų laikas. Neabejotina, kad andragogai stipriai padirbėjo, kurdami šiuolaikinius nuotolinio mokymo būdus, įgyvendindami e-mokymosi sprendimus, rengdami aktualų mokymo turinį savosioms tikslinėms grupėms ir padėdami joms šiuo neužtikrintu gyvenimo periodu.

„Epale“ platforma kviečia andragogus dalintis mokymo ir mokymosi per karantiną istorijomis: kas jus motyvavo tęsti ugdymo procesą ir kokias įžvelgėte nuotolinio mokymo galimybes, kokią įgijote patirtį, kokius priėmėte sprendimus. Pasidalinkite su kolegomis istorijomis, kurios įkvėptų priimti sprendimus ir sukurti strategijas, gerinančias galimybes mokyti nuotoliniu būdu, ieškoti įvairių e-mokymosi būdų ir keistų požiūrį į suaugusiųjų mokymąsi ir suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimą.

Kaip prisijungti prie iniciatyvos, skaitykite čia: https://bit.ly/3bsnUx2

Pagrindiniai žingsniai yra šie:

 1. Užpildykite pateiktą formą (EN)(link is external) arba formą (LT).(link is external)
 2. Atsiųskite ją el. paštu adresu helpdesk@epale-support.eu(link sends e-mail), el. laiško temoje įrašę „BENDRUOMENĖS ISTORIJOS: jūsų vardas ir pavardė“ (angl. COMMUNITY STORIES).
  Tekstą galite rašyti anglų arba bet kokia kita „Epale“ platformoje naudojama kalba.
  Norėtume parodyti veidus tų, kurie bando įveikti šį sudėtingą laiką, todėl prašome pridėti savo, savo suaugusiųjų švietimo organizacijos arba kitokią nuotrauką, kurią norėtumėte susieti su savo istorija.
 3. Mes jūsų istoriją paskelbsime specialioje platformos skiltyje kartu su tam tikslui skirtoje kortelėje įkelta jūsų nuotrauka. Galime užtikrinti, kad mes pasitelksime visus savo reklaminius kanalus ir socialinius tinklalapius, siekdami pasidalinti jūsų įgytomis patirtimis.
 4. Visos „Bendruomenės istorijos“ bus sudėtos į „Istorijų knygą“ (angl. Story Book), kuri bus išplatinta „Epale“ platformoje bei „Erasmus+“ sklaidos kanalais.

Pasidalinkite savo istorija jau šiandien ir padėkite palaikyti visoje Europoje esančius jūsų kolegas ir draugus!

Išsamesnės informacijos ieškokite: https://epale.ec.europa.eu/lt/blog/community-stories-initiative

mokymosi_istorijos_covid-19_epale

May 15, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas

LSSA_logo_2020

LSŠA valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 24 d. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas.

Pagrindiniai susirinkimo klausimai:

 1. LSŠA metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.
 2. LSŠA metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas, revizorės išvadų tvirtinimas.
 3. Valdybos veiklos ataskaitos svarstymas ir jos įvertinimas.

Šiais metais Skyrių narių susirinkimo forma – darbas nuotoliniu būdu arba balsuojant iš anksto el.paštu. Tokią susirinkimo formą nustatė LSŠA Valdyba 2020 m. balandžio 17 d. virtualiame posėdyje, atsižvelgusi į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų atsakingų įstaigų rekomendacijas dėl karantino priemonių šalyje plintant COVID – 19 infekcijai.

Dalyvauti susirinkime (nuotoliniu būdu ar balsuojant dėl sprendimų išankstiniu būdu) bus asmeniškai kviečiami Skyrių susirinkimuose išrinkti delegatai ir visų juridinių narių atstovai. Kvietime bus nurodytos prisijungimo prie susirinkimo nuorodos, taip pat aprašyta balsavimo iš anksto el.paštu galimybė.

Sklandžiam nuotolinio susirinkimo darbui ne vėliau nei prieš 3 dienas iki renginio delegatams į susirinkimą bus išsiųsta visa medžiaga, dėl kurios reikės priimti sprendimus. Delegatai kviečiami su ja susipažinti iš anksto.

Su LSŠA veiklos ataskaita ir LSŠA Valdybos darbo ataskaita galima susipažinti šiuose dokumentuose:

LSŠA 2019 m. veiklos ataskaita
LSŠA Valdybos 2019 m. darbo ataskaita

Informaciją apie Skyrių narių susirinkimą teikia LSŠA prezidentė Inga Jagelavičiūtė (el.pašto adresas ingajag@gmail.com) ir Skyrių koordinatorės regionuose http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/Skyriu-koordinatoriu-sarasas_2015.pdf

Apr 19, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes