Kviečiame į Suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo konferenciją

2018_mokymosi_savaite

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Švietimo mainų paramos fondas, Birštono savivaldybės viešoji biblioteka nuoširdžiai kviečia Jus dalyvauti Savaitės atidarymo konferencijoje „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ 2018 m. lapkričio 16 d. Birštono kurhauze (B.Sruogos g.2).

Konferencijos tikslas – puoselėti suaugusiųjų mokymosi idėjas, perimant geriausias istorines ir dabarties patirtis ateities mokymuisi.

Konferencijos dalyviai:

  • Apžvelgs istorinę suaugusiųjų mokymosi patirtį, šiandienos mokymosi aktualijas bei ateities suaugusiųjų mokymosi vizijas.
  • Įgis kūrybiško ir žaismingo mokymosi patirties.
  • Suvoks aktyvaus dalyvavimo Europos suaugusiųjų švietimo platformoje „Epale“ prasmę ir naudą.

Konferencijos metu aptarsime pagrindinę suaugusiųjų mokymosi savaitės idėją: kaip suaugusiųjų mokymasis buvo plėtojamas Nepriklausomoje Lietuvoje, kokia yra šiandieninio mokymosi situacija, ką iš sukauptos patirties galima pasiimti į ateities mokymąsi. Konferencijos pranešėjai pasidalins įžvalgomis apie mokymąsi kaip vieną iš kelių į gyvenimo įprasminimą, atkreips dėmesį į tai, kad mokymosi atidėliojimas yra kliūtis sėkmei pasiekti, paskatins mokytis čia ir dabar. Renginio metu apžvelgsime suaugusiųjų švietėjų galimybes bendradarbiauti skleidžiant aktyvaus mokymosi idėjas projektuose, pristatant savo patirtį kolegoms „Epale“ platformoje. Renginyje skelbsime Metų andragogo, aktyviausių ,,Epale“ platformos dalyvių nominacijas, pažymėsime prasmingiausius suaugusiųjų mokymąsi skatinančius projektus. Antrojoje renginio dalyje konferencijos dalyvius kviesime į kūrybines dirbtuves įgyti kūrybiško ir žaismingo mokymosi patirties.

Preliminari konferencijos programa

Nov 1, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

„Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“. Prisijunkite!

2018 m. lapkričio 19 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI šventę – devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.

Šiais metais suaugusiųjų mokymosi savaitę skiriame atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

Suaugusiųjų mokymosi savaitę 2018 m. lapkričio 16 dieną atidarysime Birštone.

Kviečiame susipažinti su Mokymosi savaitės idėja, Metų andragogo vardo suteikimo nuostatais ir kvietimu teikti projektus/iniciatyvas konkursui „Šimtmečio pamokos“.

2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja
2018 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės dalyvio anketa ir koordinatorių sąrašas
Metų andragogo vardo suteikimo nuostatai
Kvietimas projektų konkursui „Šimtmečio pamokos“
Projektų pristatymo gairės

Oct 10, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Vienuoliktosioms „Pievelėms“ nušnabždėjus…

…liko neblėstantys įspūdžiai, nes visi dalyvavę kažką išsinešėme. Vieni – susirūpinimą savo mokėjimo mokytis gebėjimais, kiti – susimąstymą, kaip išeiti iš gyvenimo labirinto susirinkus „akmenukus“, treti – pokalbio su savo atvaizdu susikurtoje lėlėje patirtimi, ketvirti – svaigias eilių ir muzikos akimirkas… Dalijamės savo įspūdžiais su mūsų svetainės lankytojais. Praėjusių „Pievelių šnabždesių“ programą pridedame, kad nebuvusiems lengviau būtų įsivaizduoti, kas vyko. Renginio nuotraukų galeriją žiūrėkite https://www.facebook.com/LietuvosSuaugusiujuSvietimoAsociacija

Apie ,, Pievelių šnabždesius’’ – interpretuojant Nobelio premijos laureatės Vislavos Šimborskos eiles:

Nuo to reikėjo ir pradėt: ,,Pievelių šnabždesiai’’
tai susitikimas atvertoms lig galo širdims

Tokiems susitikimams nereikia laukti giedros nakties
ar užversti galvą,
kad pažvelgtume į dangų.
Dangus mums už pečių, po ranka, ant vokų.
Dangus saugiai apgobia mus
ir kelia aukštyn.

Pievelių šnabždesių dėka tiktai gyvenam
tiksliai nustatytu adresu,
kuriuo mus – LSŠA narius – greičiau galima rasti ,, Rumšiškių liaudies buities muziejus – Miestelis”
jei kas ieškotų.
Skiriamosios mūsų žymės –
džiugesys ir viltis.

***

Žavi kolegų noras dalintis kasmet vis naujomis puikiomis veiklomis, dalykais, kuriuos jie patyrė nuo vieno iki kito „šnabždėjimo“. „Pievelių šnabždesiai“ visuomet kupini įkvėpimo: ar tai būtų darbo metodo pristatymas ar mėgstamų eilių skaitymas sau, bendraminčiams rudenėjančio sodo sutemose, kai net dangus nusprendžia lietumi netrikdyti tos šnabždėjimo idilės. Akivaizdu, kad jau gyvuoja „Pievelių šnabždesių“ bendruomenė, kurioje dalijamasi visu tuo, kas kuriama rankomis, protu ir širdimi.

***

AČIŪ už galimybę pasimatyti Pievelėse. Buvo LABAI gera pamatyti, o ypač pajausti Jūsų visų šilumą, geranoriškumą ir andragoginę dvasią. Labai žaviuosi žmonėmis, kurie aplink save kuria meilės ir supratimo pilną aplinką. Taigi išskirti labiausiai įstrigusią akimirką sunkoka, mat visą mano buvimo laiką galiu pavadinti „labiausiai įstrigusia akimirka“.
Na, žinoma, negaliu neišskirti to momento, kai Mindaugas su Arūnu bandė susidoroti su mano automobilio „užlūžimu“. Esu daugiau nei DĖKINGA už jų geranorišką užsispyrimą ir ryžtą. Dieve, kaip gera žinoti, kad aplink tave tokie žmonės!

***

Saulė tyla mes
Vidus Gylis Klajonė
Rytas Pievelės

***

2018 m. „Pievelių šnabždesių“ programa

Sep 26, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Vasara baigias, rugsėjo pirmoji… šnabžda „Pievelės“

Sveikiname visą suaugusiųjų švietėjų bendruomenę ir Asociacijos narius su nauju mokymo ir mokymosi sezonu! Linkime sėkmingų, kūrybingų, nuotaikingų mokslo metų, kurie teiktų daugiau džiaugsmo nei rūpesčių.

pieveles_2017

Asociacijos narius pasisemti įkvėpimo būsimiems darbams ir mokymosi atradimams kviečiame į Rumšiškes, į tradicinį (vienuoliktą) „Pievelių šnabždesių“ susitikimą.

„Nežinau kito renginio, kur taip darniai derėtų profesinis tobulėjimas ir poilsis. Čia skaitomi pranešimai, diskutuojama apie naujas švietimo galimybes, čia leidžiame aitvarus, darome staigmenas, dainuojame, žaidžiame.“

Susitikimas vyks 2018 m. rugsėjo 15-16 d. Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje. Atvykime žalioj žolėj ir debesų tylėjime pajusti obuolių kvapo ir bendravimo džiaugsmo!

Kvietimas į renginį

Registracijos forma

Sep 1, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“

2018 m. lapkričio 19 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti MOKYMOSI šventę – devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.

Šiais metais suaugusiųjų mokymosi savaitę skiriame atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

Suaugusiųjų mokymosi savaitę 2018 m. lapkričio 16 dieną atidarysime Birštone.

Kviečiame susipažinti su 2018 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės idėja čia

Kitus suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimo dokumentus, pateiksime rugpjūčio pabaigoje.

Aug 3, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Sutikime žmogų, ne kultūrą

Mažas Porretta Terme miestelis (apie 4 000 gyventojų) Bolonijos provincijoje (Italija) ir didelė šio miestelio suaugusiųjų švietėjų patirtis, kaip dirbti su migrantais ir pabėgėliais – taip būtų galima apibendrinti Eramus+ mobilumo kelionę, kurioje 2018 m. balandžio mėn. dalyvavo devyni projekto „Andragoginis meistriškumas – suaugusiųjų mokymo kokybei didinti“ (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA104-022902) dalyviai. Mokymuose buvo gvildenama darbo su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais tema, aiškinamasi, kaip suaugusiųjų švietėjai gali prisidėti prie spartesnės minėtų asmenų integracijos, stebima, kaip tai daro ir su kokiais iššūkiais susduria kolegos Italijoje.

Norėdami pasidalinti savo patirtimi su kitais Lietuvos suaugusiųjų švietėjais, mokymosi kelionės dalyviai susistemino ir apibendrino mokymosi metu įgytas žinias, patirtį ir įspūdžius bei sudėjo juos į leidinį „Sutikti Žmogų, ne kultūrą. Darbo su migrantais mokymų Italijoje užrašai“.

Leidinį sudaro dvi dalys.

Pirmoji dalis skiriama teorinėms įžvalgoms, kurias svarbu žinoti ir suprasti dirbant su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais, kitaip tariant, su kitų kultūrų atstovais. Teorinėje dalyje glaustai aprašomi mokymosi metu aptarti kultūros ir švietimo dalykai, pateikiami atliktų užduočių aprašymai bei jų rezultatai. Šią mokymų dalį vedė dr. Matilde Gruenhage Monetti, daugiau nei 25 metų dirbusi moksline bendradarbe Vokietijos suaugusiųjų švietimo instituto Leibniz mokymosi visą gyvenimą centre, tarptautinį pripažinimą pelniusi tarpkultūrinio mokymo ir mokymosi ekspertė.

Antrąją leidinio dalį sudaro mokymosi metu vykusių susitikimų su savivaldybės vadovais, nevyriausybinių organizacijų atstovais ir imigrantų mokymų organizatoriais aprašymai bei mokomosios kelionės dalyvių refleksija.

Leidinys skirtas savivaldybių tarnautojams, suaugusiųjų mokytojams ir sveikatos priežiūros darbuotojams, kuriems tenka arba teks susidurti su į Lietuvą atvykstančiais imigrantais.

Leidinį pagal mokomosios kelionės medžiagą sudarė: Monika Pocienė, Laurencija Budrytė Ausiejienė (Klaipėdos valstybinė kolegija), Kristina Lensbergienė, Loreta Gudelienė Gudelevičienė (Sveikatos priežiūros ir formacijos specialistų kompetencijų centras), Jolanta Gelžinienė, Aušrinė Česnulienė (Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras), Vilija Lukošūnienė, Arūnas Bėkšta (Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija), Danutė Streikuvienė, Aušra Bagdonavičienė (Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“). Grupės darbui vadovavo projekto turinio ekspertas Arūnas Bėkšta ir projekto vadovė Vilija Lukošūnienė.

Linkime malonaus skaitymo ir prasmingo medžiagos taikymo savo mokymuose!

Jul 13, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Mokomės mokytis? Pasitikrinkime rezultatus!

inspiring_guide_4L2L

Turime džiugią naujieną: jau galima naudotis pilna mokėjimo mokytis įsivertinimo ir gebėjimų tobulinimo rekomendacijų instrumento versija. Baigėme kurti tinklalapį „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“, kuriame rasite:

  1. Instrumentą mokėjimo mokytis rezultatams įsivertinti, kurį užpildę gausite rekomendacijų, kaip gerinti gebėjimą mokytis (penkiomis kalbomis, tarp jų ir lietuvių).
  2. Instrukciją, kaip naudotis instrumentu.
  3. Medžiagą andragogams, norintiems konsultuoti besimokančiuosius mokėjimo mokytis gebėjimų tobulinimo klausimais (anglų k.).

Tinklalapio adresas: http://lt.learntolearn.eu/

Instrumentą sukūrėme bendradarbiaudami su kolegomis iš Vokietijos, Ispanijos ir Estijos, vykdydami Erasmus+ projektą ‚Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“.

Projekto naujienlaiškius – ką darėme, kaip darėme, kaip jautėmės – rasite LSŠA svetainėje:
http://www.lssa.smm.lt/en/wp-content/uploads/2015/01/IG4L2L-Newsletter-No.1.pdf
http://www.lssa.smm.lt/en/wp-content/uploads/2015/01/IG4L2L-Newsletter-No.-2.pdf

Kviečiame naudotis instrumentu ir paraginti jį naudoti kitus, esančius šalia Jūsų!

people_looking_somewhere_cut

 

Jun 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Mokymosi galios ir žavesio istorijos – naujas „Savišvietos“ leidinys

Praėjusių metų suaugusiųjų mokymosi savaitėje prašėme dalyvius (ir ne tik dalyvius) pasidalinti savo mokymosi sėkmės istorijomis. Istorijų rašymo ir rinkimo procesas šiek tiek užtruko, tačiau dabar džiaugiamės galėdami pristatyti naująjį „Savišvietos“ leidinį. Visas leidinys – apie žavesį, sėkmę, džiaugsmą, kurį patiriame mokydamiesi.

Leidinyje kviečiame skaityti:

  • Istoriją, ką reiškia sutikti Žmogų.
  • Trylika pasakojimų apie mokymąsi, kuriuos parašė suaugę besimokantieji.
  • Penkis suaugusiųjų mokymo ir mokymosi įstaigų aprašymus, kaip jų bendruomenės ieško mokymosi žavesio.
  • Šešis mokymosi sėkmės pavyzdžius, pateiktus 2017 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės projektų ir iniciatyvų konkursui.

Linkime jaukaus skaitymo!

Jun 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off

Įspūdžiai iš 2018 m. Baltijos jūros valstybių nevyriausybinių organizacijų forumo

 

2018 m. birželio 17-18 d. Upsaloje (Švedija) vyko Baltijos jūros valstybių nevyriausybinių organizacijų forumas. LSŠA renginyje atstovavo Daiva Malinauskienė, Soros International House direktorė ir LSŠA valdybos narė, nuo 2014-ųjų organizuojanti Lietuvos NVO dalyvavimą Baltijos jūros valstybių NVO forumuose.

Dalijamės Daivos įspūdžiais iš Forumo.

„Kaip paprastai Forumas, kurio pagrindinė tema „NVO įtakos stiprinimas Baltijos jūros regione“ vyko dvi dienas. Reginys prasidėjo plenarine sesija, vėliau darbas vyko penkiose sekcijose: švietimas ir įdarbinimas, jaunimas, žmogaus teisės, tvarus vystymasis/plėtra ir gebėjimų stiprinimas. Skirtingai nuo ankstesnių forumų, sekcijų dalyviai, savo darbą pradėjo dar prieš mėnesį iki forumo pradžios teminiuose internetiniuose seminaruose. Forume pradėtas darbas nagrinėjant temas ir plėtojant projektus buvo tęsiamas antroje pirmos dienos dalyje bei antrąją renginio dieną.

Padirbėję sekcijose dalyviai susirinko kartu, sekcijų atstovai pristatė nuveikt darbo rezultatas. Aš pristačiau švietimo sekcijoje išvystytą projekto idėją, kaip ugdyti 50+ amžiaus žmonių verslumą.

Renginio pabaigoje buvo aptarta Forumo dalyvių parengta deklaracija/kreipimasis į visų Baltijos jūros valstybių atitinkamas valdžios institucijas ir kitas suinteresuotas organizacijas dėl NVO įtakos augimo galimybių“.

Baigiamoji Forumo deklaracija

Kitais metais Baltijos jūros valstybių NVO Forumas vyks Rygoje.

20180517_135120

20180518_104801

Jun 12, 2018 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes