Įspūdžiai apie Nacionalinės įgūdžių strategijos svarstymą

Kaip visiems žinoma, Lietuva, bendradarbiaudama su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), rengia Nacionalinę įgūdžių strategiją, kurios tiklas – strategiškai ir visapusiškai įvertinti pagrindinius šalies įgūdžiams kylančius iššūkius bei galimybes ir suformuoti efektyvesnes įgūdžių sistemas, kurios užtikrintų darnią švietimo, užimtumo bei darbo rinkos raidą.

EBPO organizuoja jau II-ąją misiją, kuria siekia įtraukti į strategijos rengimą kuo platesnį suinteresuotų šalių ratą, surinkti išsamią informaciją ir atsiliepimus bei įvertinti kiekvieno iš keturių strategijos prioritetų būklę. 2020 m. birželio mėnesį buvo organizuoti net 3 nacionaliniai virtualūs renginiai, į kuriuos buvo pakviesti politikai,valstybės tarnautojai, atskirų sričių profesionalai bei plačioji visuomenė. Dviejuose iš jų kaip LSŠA valdybos narei teko dalyvauti ir man.

Birželio 2 d. įvyko pirmasis renginys – vaizdo konferencija, kurioje buvo detaliai pristatyta ir aptarta Lietuvos įgūdžių strategijos rengimo eiga (pristatymo santrauka lietuvių kalba pridedama)

Kitas renginys – virtuali diskusija vyko birželio 3 d.. Diskusijos metu jos dalyviai, pasiskirstę į keturias darbo grupes pagal prioritetus, aptarė kiekvieno iš jų vystymo gaires ir teikė savo pasiūlymus sėkmingam jų įgyvendinimui. Renginio pabaigoje visi dalyviai susirinko į plenarinę sesiją, kurioje darbo grupių moderatoriai pristatė kiekvienos grupės įžvalgas ir pasiūlymus.

Mūsų darbo grupė analizavo 2-ojo prioriteto „ Suaugusiųjų ir įmonių įsitraukimo į švietimą ir mokymą didinimas“ medžiagą bei parengtą rekomendacijų projektą. Diskusijos dalyviai atstovavo viešąjį ir privatų sektorius, nevyriausybines organizacijas, formalųjų ir neformalųjį švietimą, tad nuomones rekomendacijoms pateikėme iš įvairių veiklos pusių bei skirtingų patirčių. Buvo įdomu pasidalinti įžvalgomis dėl suaugusiųjų mokymo ir mokymosi situacijos Lietuvoje ir ieškoti konsensuso tarp skirtingą požiūrį ir veiklos sritis atstovaujančių žmonių (dalomoji diskusijos medžiaga pridedama).

Daiva Malinauskienė,
Soros International House direktorė,
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos valdybos narė

Jul 22, 2020 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes