Nuotolis – ne kliūtis LSŠA veiklai

Būna akimirkų, kai atrodo, kad COVID-19 pandemija sustingdė visą pasaulį, o netikėtai gausi sniego ir šalta žiema – visą žemę. Nutrūko vos prasidėjęs bendravimas „gyvai“, sugrįžome į darbų per nuotolį ir susitikimų zoom’e režimą…Kyla klausimas, o gal nelabai kas ir vyksta

Nepasigaukime! Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos veikla nesustojo.
LSŠA Valdyba aktyviai diskutuoja dėl 2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės tematikos.
Baigėme 2020 m. LSŠA narių skaičiaus tikslinimą.

Nesustojo ir projektinė veikla. Pristatome du 2020 metų pabaigoje prasidėjusius „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus.

MSAE_logo „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ (Municipality Support Adult Education, MSAE, 2020 – 2022). Projektas skirtas apžvelgti, kaip savivalda remia suaugusiųjų švietimą Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Italijoje.

Projekto partneriai: Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacija (projekto koordinatorius), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Estijos suaugusiųjų švietėjų asociacija „Andras“ ir suaugusiųjų švietimo įstaiga „Prometeo“ iš Italijos.

Daugiau apie projektą skaitykite http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/savivaldybiu-parama-suaugusiuju-svietimui/

Ką darome šiuo metu?

Visi partneriai rengia suaugusiųjų švietimo situacijos savo šalyse apžvalgas. Situacijos aprašymuose atsispindės, kokios stipriosios ir silpnosios suaugusiųjų švietimo pusės, kaip jį reglamentuoja įstatyminė bazė, kas kiekvienoje šalyje vykdo suaugusiųjų švietimą, kokie yra finansavimo šaltiniai, koks savivaldos vaidmuo suaugusiųjų švietimo plėtroje.
Tokią apžvalgą baigiame rengti ir mes. Jau netrukus ji bus viešinama anglų kalba, vėliau išversime visų partnerių parengtą medžiagą į lietuvių kalbą.

Pradėjome rinkti medžiagą leidiniui apie gerąją savivaldos ir suaugusiųjų švietimo įstaigų bendradarbiavimo praktiką. Norėdami pristatyti pačius geriausius pavyzdžius kreipėmės į neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius savivaldybėse dėl bendradarbiavimo. Keletas koordinatorių sutiko bendradarbiauti, laukiame jų patirties aprašų.
Kaip vieną geriausią įvairių suaugusiųjų švietimo/mokymo įstaigų bendradarbiavimo nacionaliniu mastu pavyzdžių leidinyje pristatysime suaugusiųjų mokymosi savaitę, pabrėždami, kaip siekiame į jos palaikymą įtraukti vietinę savivaldą.

sojust_logo Socialinis teisingumas teikiant mokymosi visą gyvenimą konsultavimo paslaugas žemo išsilavinimo suaugusiems migrantams (Social justice in lifelong guidance services for low-educated adult migrants, 2020-1-IT02-KA204-079842, SoJust, 2020 – 2023).

Projekto tikslas – pagerinti žemos kvalifikacijos suaugusių migrantų konsultacijų ir mokymo kokybę ir veiksmingumą.

Projektas vykdomas bendradarbiaujant devyniems partneriams:
ilmiolavoro srl-IML (Italija, projekto koordinatorius), Institutul Roman de Educatie a Adultilor – IREA (Rumunija), Stiftelsen Kurverksamheten Vid U-Auniversitet-Fu (Švedija), Lietuvos suaugusiuju svietimo asociacija-LSSA (Lietuva), Psientífica – Associação para a promoção e desenvolvimento social (Portugalija), Bursa Valiligi (Turkija), CPIA TERAMO (Italija), Agrupamento de Escolas Águeda Sul -AEAS (Portugalija), Bursa Aile Calisma ve Sosyal Hizmetler Il Mudurlugu (Turkija).

Plačiau apie projektą skaitykite:
http://www.lssa.smm.lt/lt/projektai/socialinis-teisingumas-teikiant-mokymosi-visa-gyvenima-konsultavimo-paslaugas-zemo-issilavinimo-suaugusiems-migrantams/

Projekte LSŠA turi didelę atsakomybę: vadovauti tarptautinės literatūros apie socialinį teisingumą migrantų integracijos kontekste, parengti pilotinės mokymosi programos, skirtos konsultacinei veiklai taikant socialinio teisingumo principus, koncepciją, organizuoti projekto partnerių mokymosi renginį.

Be šių veiklų, už kurias atsako LSŠA, mes taip pat dalyvaujame kitose projekto veiklose, atlikdami įvairius darbus nacionaliniu mastu.

Ką darome šiuo metu?

Šiuo metu vyksta suaugusiųjų mokytojų, konsultantų, instruktorių, dirbančių su migrantais, apklausa apie jų darbo patirtį ir iššūkius.

Formuojamos grupės fokusuotiems interviu. Šias grupes sudarys 12 įstaigų, dirbančių su migrantais (švietimo įstaigų, NVO, konsultacinių firmų, aukštųjų mokyklų ir pan.) atstovai, 12 migrantų ir 3 migrantų lyderiai. Pokalbiuose su šiomis grupėmis bus aiškinamasi, kokios kompetencijos padeda dirbti su migrantais, kokių kompetencijų stokojama, kokių darbuotojų kompetencijų pasigenda patys migrantai ir pan. Pokalbiai vyks antroje vasario mėn.- pirmoje kovo mėn. pusėje.

Projekto ekspertai analizuoja Europos Sąjungos dokumentus, reglamentuojančius socialinio teisingumo principų taikymą siekiant sėkmingesnio migrantų integravimo, taip pat literatūrą ir kitus šaltinius, kas šioje srityje daroma Lietuvoje.

Atlikus minėtas veiklas bus sukurtas migrantus konsultuojančio suaugusiųjų švietėjo kompetencijų profilis (atsakinga partneris – Institutul Roman de Educatie a Adultilor – IREA, Rumunija).

***
O tuomet jau ateis pavasaris – be sniego, šalčio ir, tikėkimės, su galimybėmis vėl susitikti šiltai ir jaukiai.

Feb 22, 2021 | Posted by in Naujienos | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes