Naujienos

 • Projekto „Andragoginis meistriškumas – suaugusiųjų mokymosi kokybei“ finišas

  2018-06-12
  Prieš pusantrų metų partnerių susitikimu Rumšiškių muziejaus dvaro akademijoje prasidėjęs projektas šių metų gegužės viduryje baigėsi Druskininkuose. Į Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymų centrą „Dainava“ suvažiavo projekto partneriai ir mokomųjų vizitų dalyviai. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo aptarti mokomojo vizito į Italiją rezultatus ir parengti vizito medžiagą. Mokymų dalyvių komanda, pasidžiaugusi susitikimu, „greituoju būdu“ atgaivinusi prieš mėnesį ...
  Skaityti daugiau...
 • Baltijos šalių andragogai mokysis Ruhnos saloje

  2018-05-12
  2018 m. birželio 20-22 d. Baltijos šalių neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacijų atstovai kviečiami į septintąją Baltijos andragogų vasaros mokyklą „Neformalaus suaugusiųjų švietimo šimtmetis“. Tai jau septintoji vasaros mokykla, kurioje stiprinamas Baltijos šalių suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimas dalijantis suaugusiųjų mokymo ir mokymosi metodais, patirtimi, bendraujant socialiniuose vakarėliuose ir neformaliai. Šiais metais Baltijos andragogų vasaros mokyklą organizuoja Estijos neformalaus ...
  Skaityti daugiau...
 • Asociacijos nariai mokėsi darbo su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais pagrindų

  2018-05-12
  Devyni Asociacijos nariai, dirbantys penkiose konsorciumo ,kuris vykdo Erasmus+ mobilumo projektą „Andragoginis meistriškumas – suaugusiųjų mokymosi kokybei didinti“ (http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/KA1_apra%C5%A1ymas_tinklalapiui.pdf ) įstaigose, dalyvavo kursuose apie darbą su migrantais, pabėgėliais ir prieglobsčio prašytojais. Mobilumo vizito keliai šį kartą nuvedė į Italiją, šalį, kur minėtų grupių žmonių yra kiekvienoje savivaldybėje, kiekviename kaime. Pirmaisiais mokymų įspūdžiais pasidalijome su „Epale“ ...
  Skaityti daugiau...
 • Mokėjimo mokytis festivalio dienoraštis

  2018-04-07
  Penkias dienas Hanoveryje vyko tikras mokėjimo mokytis festivalis – taip drąsiai galima pavadinti mokymosi renginį, vykusį Stephanstift‘o suaugusiųjų mokymo centre. Jame dalyvavo 19 suaugusiųjų švietėjų iš Lietuvos, Ispanijos, Vokietijos ir Estijos. Renginyje būsimieji mokėjimo mokytis patarėjai (tutoriai) ruošėsi būsimai veiklai: detaliai susipažino su projekto tikslais ir numatomais rezultatais, išbandė virtualų mokėjimo mokytis klausimyną ir mokėsi, kaip ...
  Skaityti daugiau...
 • Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas

  2018-04-07
  LSŠA valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 20 d. 10.00 val. šaukiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Skyrių narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Mykolo Romerio Universitete (Ateities g. 20, Vilnius). Dalyvių registracija nuo 9.30 val. Pagrindiniai susirinkimo klausimai: LSŠA metinės veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, revizorės išvados. Ataskaitų tvirtinimas. Valdybos veiklos ataskaita ir jos įvertinimas. Preliminari darbotvarkė Kviečiame Asociacijos narius aktyviai dalyvauti!
  Skaityti daugiau...
 • Su kovo 11-ąja

  2018-03-10
  Mieli kolegos, Pasveikinkim vieni kitus už tai, kad jau dvidešimt aštuonerius metus turime galimybę savo jėgas skirti laisvų Lietuvos žmonių švietimui ir mokymui, kad nenuilstamai kuriame šiuolaikinę suaugusiųjų švietimo sistemą Lietuvoje ir kad nepavargdami tikime, jog išgyvens tik besimokanti Lietuva!
  Skaityti daugiau...
 • 2018 metų Baltijos jūros regiono šalių NVO FORUMAS

  2018-02-28
  2018 m. gegužės 17-18 d. Upsaloje (Švedija) vyks Baltijos jūros valstybių NVO forumas. Forumo tema: „NVO dalyvavimo Baltijos jūros regione stiprinimas“ (“Strengthen NGO participation in the Baltic Sea Region). Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimas – tai bendros pastangos, ieškant būdų šiame regione iškylančioms problemoms spręsti ir ten gyvenančių žmonių saugaus gyvenimo sąlygoms gerinti. Pagrindinės Forumo temos Švietimas ...
  Skaityti daugiau...
 • Su šimtuoju gimtadieniu, Lietuva!

  2018-02-15
  Mieli kolegos, bendraminčiai, bičiuliai. Sveikindami vieni kitus su mūsų šalies jubiliejumi, padėkokime vieni kitiems, kad mokydami ir šviesdami Lietuvos suaugusiuosius ne tik mūsų pirmatakai (M. Valančius, G.Petkevičaitė – Bitė, M. Lukšienė…), bet ir mes patys pridėjome prie ėjimo link šios gražios datos. Švęskime, džiaukimės, didžiuokimės, dirbkime – vardan tos Lietuvos! Tegul dar daug šimtmečių „Tarp Lietuvos Ir tarp ...
  Skaityti daugiau...
 • Mokymosi žavesio ir galios atgarsiai Vilniaus miesto savivaldybėje

  2018-02-14
  Džiaugiamės, kad Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius įvertino tradicinės suaugusiųjų mokymosi savaitės organizatorių Vilniaus mieste pastangas. Devynios Vilniaus miesto suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi organizuojančios įstaigos gavo mero padėkas už 2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės idėjos įgyvendinimą: Soros International House, Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija, Vilniaus „Židinio“ ...
  Skaityti daugiau...
 • Įsivertinkime mokėjimo mokytis gebėjimus ir tobulinkime juos

  2018-02-12
  Projekto „Įkvepiantis mokėjimo mokytis patarėjas“ partneriai iš Lietuvos, Estijos, Vokietijos ir Ispanijos sukūrėme du intelektualinius projekto rezultatus: klausimyną mokėjimo mokytis kompetencijai įsivertinti ir rekomendacijas šiai kompetencijai tobulinti. Mokėjimo mokytis gebėjimų reikšmės šiandieninėje visų gyvenimo sričių vystymosi situacijoje įrodinėti jau nebetenka. Tik kartais atrodo, kad visi esame įvaldę šiuos gebėjimus. Mūsų sukurtų produktų testavimas parodė, kad, deja, ...
  Skaityti daugiau...
Jun 14, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes