Naujienos

 • 2015 metų Baltijos jūros valstybių NVO forumas

  2015-04-21
  Neprabėgo nė metai ir vėl Jus kviečiame dalyvauti Baltijos jūros valstybių NVO forume, kuris šiais metais vyks Taline birželio 10-11 dienomis ( atvykimas 9 d., išvykimas 12 d.) . Tryliktasis forumas skiriamas piletinės visuomenės vaidmeniui  Baltijos jūros valstybių plėtroje. Pagrindinės forume nagrinėjamos temos siejamos su darnia plėtra, socialine integracija ir dialogu, NVO kaip tvarios, saugios, ...
  Skaityti daugiau...
 • 2% parama – besimokančiajai planetai

  2015-04-01
  Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, skiriamus Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijai Kviečiame ir 2015 metais palaikyti nevyriausybinės organizacijos veiklą ir prisidėti prie mokymosi idėjų tarp suaugusiųjų sklaidos. Jūsų pervestos lėšos 2015 metais bus skiriamos (priklausomai nuo to,  kiek jų gausime): Suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimui Metodinės medžiagos pilietiniam suaugusiųjų mokymui leidybai Paramą iki 2015 m gegužės 4 ...
  Skaityti daugiau...
 • EPALE – mokymosi ir dalijimosi galimybė suaugusiųjų švietėjams

  2015-03-31
  Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platformą (EPALE) Lietuvoje ir platformos ekspertai 2015 metų balandžio 10 d. 10.30 val. organizuoja Erasmus+ programos EPALE platformos pristatymo renginį „EPALE – mokymosi ir dalijimosi galimybė suaugusiųjų švietėjams“, kuris vyks Panevėžio suaugusiųjų mokymo centre (Šiaulių gatvė 60, Panevėžys). Renginio tikslas – aptarti Panevėžio regiono suaugusiųjų švietėjų aktyvaus ...
  Skaityti daugiau...
 • Kviečiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos skyrių narių susirinkimas

  2015-02-21
  Pagal galiojančius Įstatus 2014 m. balandžio 24 d. kviečiamas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos skyrių narių susirinkimas, kuriame bus svarstomi Valdybos parengti klausimai. Susirinkimas vyks Vilniuje. Vieta ir laikas – derinami. Susirinkimo preliminari darbotvarkė: LSŠA veiklos ir metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos ir jų tvirtinimas. Revizorės išvados. LSŠA Valdybos veiklos ataskaita ir jos vertinimas. Kiti klausimai. Susirinkimo apibendrinimas, pasisakymai. Šiuo metu yra organizuojami Skyrių narių ...
  Skaityti daugiau...
 • Mokymai profesijos profesionalams apie suaugusiųjų mokymąsi

  2015-01-27
  Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia kelti kvalifikaciją asmenims – savo profesijos žinovus, kurie: nori dalintis savo žiniomis ir patirtimi su kitais, jau moko suaugusius asmenis ir nori tai daryti geriau, neturi akademinio darbo su suaugusiųjų auditorija (andragoginio) išsilavinimo. Siūlome mokymų programą, sukurtą patirtinio mokymosi principu, kuria siekiama suteikti teorinių suaugusiųjų mokymo(si) žinių ir praktinių darbo su suaugusiųjų auditorija įgūdžių. Mokymai ...
  Skaityti daugiau...
 • Sveikinimas švenčių proga

  2014-12-22
  Mieli LSŠA nariai ir suaugusiųjų švietimo ir mokymo bei mokymosi bendruomenės nariai, širdingai dėkoju Jums už didelius ir mažus stebuklus, kuriuos padovanojote 2014 metais: išgirstą žodį, padrąsinamai suspaustą ranką, parašytą laišką, surengtą šventę, pažadintą prisiminimą, nesuvaidintą šypseną… Artėjančių švenčių proga linkiu, kad Jūsų namuose kvepėtų mišku, atitirptų visos širdys, pradingtų susikaupusios nuoskaudos, tyliai pleventų Kalėdų žvakelės šviesa, ...
  Skaityti daugiau...
 • Baltijos jūros valstybių NVO Forumas 2015 – pirmasis pasiruošimo etapas

  2014-12-22
  Š.m. gruodžio 1 d. Taline vyko Baltijos jūros valstybių NVO tinklo  koordinatorių susitikimas, kuriame buvo aptartos  2015-ųjų metų NVO forumo gairės ir pagrindiniai renginio organizavimo aspektai, įvertinant pernykščio forumo, vykusio Suomijoje, stipriąsias ir silpnąsias puses. Renginyje dalyvavo 19 žmonių , atstovaujančių visas 11 Baltijos jūrą juosiančias šalis. Lietuvą atstovavo  LSŠA valdybos narė, SIH direktorė Daiva ...
  Skaityti daugiau...
 • Suaugusiųjų mokymas (is) – profesijos profesionalams

  2014-12-15
  Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia kelti kvalifikaciją asmenims – savo profesijos žinovus, kurie: nori dalintis savo žiniomis ir patirtimi su kitais, jau moko suaugusius asmenis ir nori tai daryti geriau, neturi akademinio darbo su suaugusiųjų auditorija (andragoginio) išsilavinimo. Siūlome mokymų programą, sukurtą patirtinio mokymosi principu, kuria siekiama suteikti teorinių suaugusiųjų mokymo(si) žinių ir praktinių darbo su suaugusiųjų auditorija įgūdžių. Mokymai ...
  Skaityti daugiau...
 • Naujas “Savišvietos” numeris

  2014-12-15
  Pristatome LSŠA leidinio “Savišvieta” numerį, kurį sudaro M. Romerio universiteto III kurso filosofijos ir humanistikos instituto studentų, šių metų pavasarį atlikusių praktiką LSŠA biure, straipsneliai. Kaip teigia leidinio įvadinio žodžio autorius prof. Saulius Kanišauskas, šių dienų galingame ir nesiliaujančiame informacijos sraute ir globalių ryšių pasaulyje, neleidžiančiame sustoti, apmąstyti, patylėti, pabūti su savimi, patyrinėti savo širdies gelmes, ...
  Skaityti daugiau...
 • Suaugusiųjų mokymosi savaitei „Gyvybės medis“ pasibaigus

  2014-12-02
  Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija širdingai dėkoja visoms 130 įstaigų, institucijų ir organizacijų, įsijungusioms į 2014 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės „Gyvybės medis“ organizavimą. Ačiū už Jūsų idėjas, kūrybinį polėkį, rankų ir širdžių šilumą auginant suaugusiųjų mokymosi „Gyvybės medį“! Ačiū už patvirtinimą, kad suaugusiųjų švietėjų bendruomenė – jėga! Savaitės metu įvyko 322 renginiai, kuriuose įvairiais aspektais buvo aptarta ...
  Skaityti daugiau...
Jun 14, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes