Naujienos

 • Konferencija „Ką gali neformalus suaugusiųjų švietimas? Baltijos ir Šiaurės šalių patirtis“

  2016-11-05
  Nordplus projekto „Būk įtrauktyje – suaugusiųjų švietimas visiems“ partneriai Lietuvos neįgaliųjų forumas ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia dalyvauti renginyje skirtame neformaliajam suaugusiųjų švietimui. Konferencija „Ką gali neformalus suaugusiųjų švietimas? Baltijos ir Šiaurės šalių patirtis“ vyks 2016 m. lapkričio 14 d. 13 val. Vilniuje Comfort viešbutyje (Kauno g. 14). Neformalusis suaugusiųjų švietimas grindžiamas visą gyvenimą trunkančio mokymosi ...
  Skaityti daugiau...
 • Kvietimas į 2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymą

  2016-10-31
  KVIETIMAS į 2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymą 2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitės preliminari atidarymo programa Registracijos į 2016 m. suaugusiųjų mokymosi savaitę anketa
  Skaityti daugiau...
 • Su Mokytojo diena!

  2016-10-05
  Skaityti daugiau...
 • 2016 metų Baltijos jūros regiono šalių NVO FORUMAS

  2016-09-19
  2016 m. birželio 10-11 d. Gdanske (Lenkijoje) vyko XIV Baltijos jūros regiono šalių NVO forumas. Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimas – tai ne tik aplinkosaugos, darnios plėtros klausimų sprendimas, bet ir bendros pastangos, ieškant būdų šiame regione iškylančioms problemoms spręsti ir ten gyvenančių žmonių saugaus gyvenimo sąlygoms gerinti. Kasmetinį forumą organizuoja Baltijos jūros šalių NVO ...
  Skaityti daugiau...
 • Skelbiama 2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė

  2016-09-18
  Vėlų rudenį, kai gamtoje, o kartais ir žmogaus gyvenime, ima trūkti spalvų, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia burtis į septynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“. Mokymosi savaitė vyks 2016 m. lapkričio 14 – 20 d. 2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui. Kviečiame suaugusiųjų ...
  Skaityti daugiau...
 • Mokymai pažengusiems andragogams

  2016-09-02
  Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) kviečia suaugusiųjų mokytojus į tęstinio andragogų praktikų edukacinės veiklos gebėjimų tobulinimo programos „Aštuonios andragoginio meistriškumo pamokos“ mokymus. Mokymai organizuojami vykdant 2016 m. birželio 20 d. sutartį Nr. V9-56 tarp LSŠA ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos įgyvendinimo. Mokymų programa skiriama andragogams praktikams (mokytojams, dėstytojams, lektoriams, neturintiems ...
  Skaityti daugiau...
 • Kokybiškas slaugytojų tobulinimasis – geresnė slaugos paslaugų kokybė

  2016-09-02
  2016 m. liepos 29 d. Nacionalinė EQM tarnyba, kuriai atstovauja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, išdavė sertifikatą Nr. 01-2016, patvirtinantį, kad Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras atitinka Europos kokybės ženklo (EQM) neformaliojo suaugusiųjų mokymosi teikėjų kokybės kriterijus. EQM yra kokybės ženklas, kuriuo remiantis nustatoma mokymo teikėjo ir jo veiklos kokybė Europos kontekste. EQM taikomas visoms neformaliojo ...
  Skaityti daugiau...
 • Su Rugsėjo Švente, kolegos!

  2016-08-31
  Su Rugsėjo Švente, kolegos! Vasaros aidas. Jurginų žydėjimas. Sveikas, Rugsėji! Šypsenų, jaunesnių ar vyresnių suaugusių mokinių klegesio, geros nuotaikos, šviesių vilčių ir tikėjimo jų išsipildymu – šiandien ir visus prasidedančius mokslo metus mums visiems, mieli andragogai! Dr. Vilija Lukošūnienė, LSŠA prezidentė
  Skaityti daugiau...
 • Skelbiama 2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė

  2016-07-10
  Vėlų rudenį, kai gamtoje, o kartais ir žmogaus gyvenime, ima trūkti spalvų, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kviečia burtis į septynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Mokymosi spalvos“. Mokymosi savaitė vyks 2016 m. lapkričio 14 – 20 d. 2016 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė skiriama mokymosi visą gyvenimą idėjos sklaidai, praktiniam jos taikymui ir mokymosi galimybių suaugusiųjų bendruomenei parodymui. Kviečiame suaugusiųjų ...
  Skaityti daugiau...
 • Mokymosi 21 šimtmetyje galia ir džiaugsmas

  2016-07-10
  2015 m. pabaigoje Europos suaugusiųjų švietimo asociacija (EAEA) parengė Manifestą dėl suaugusiųjų mokymosi 21 šimtmetyje. Šiuo manifestu EAEA kviečia kurti Besimokančią Europą – Europą, kuri yra pasirengusi drąsiai pasitikti ateitį, suteikdama savo gyventojams reikiamas žinias ir išugdydama būtinus įgūdžius ir kompetencijas. Visa Europa kviečiama sutelkti pastangas, kad būtų žengtas žingsnis pirmyn, kad būtų sukurta žinių visuomenė, ...
  Skaityti daugiau...
Jun 14, 2014 | Posted by | Comments Off
Premium Wordpress Themes by UFO Themes